Back

noiembrie 01, 2021

noiembrie 1, 2021

Capitalizarea expertizei și experienței acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări...

noiembrie 1, 2021

Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul deaptitudini și...