Back

Anunț angajare Expert Relații Internaționale

Asociația „Măgurele Science Park”, cu sediul în Orașul Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 409, et.1, Grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Expert Relații Internaționale   – COD COR 243213

NOTĂ: Activitatea se va desfășura în Bucuresti la adresa: Strada Doctor Ernest Juvara nr.3-5, Sector 6.

Atribuții ale postului ofertat:

  • Prospectează piața în vederea identificării potențialilor parteneri de colaborare din ecosistemul de cercetare – dezvoltare – inovare;
  • Identifică si prioritizează nevoile IMM-urilor;
  • Elaborează, dezvoltă initiațive comune în vederea conectării actorilor din comunit;
  • Identifică și dezvolta oportunitatile de piata pentru produsele si serviciile partenerilor comunitatii MSP;
  • Organizează și participă la diverse evenimente la nivel international (dezbateri, instruire, promovare, brokeraj, conectarea stakeholderilor);
  • Prospectează piața în vederea identificării potențialilor clienti si/sau parteneri de colaborare;
  • Se documentează permanent în domeniul relatiilor internationale / programelor de finanțare, si identifica surse de finantare în domeniul de interes al asociației.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată:

  • experiență în domeniul relațiilor internaționale minim 3 ani
  • experiență în coordonare de proiecte la nivel internațional
  • experiență în organizare de evenimente cu participare internațională minim 3 ani

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză (nivel avansat).

Program de lucru pe poziția ofertată (ore): –

Locul de desfășurare a activității: București

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1.Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2.Copie act de identitate;

3.Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4.Copie acte care atestă nivelul studiilor, experiența, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5.Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de e-mail: [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin e-mail şi invitate la interviu.

Relații suplimentare la e-mail: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 4 =