Back

ANUNȚ LANSARE PROIECT – „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”

Asociația „Măgurele Science Park”, în calitate de beneficiar, derulează în perioada 23.06.2022 – 22.08.2023 proiectul „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”, cod SMIS 151440, aprobat prin contractul de finanțare numărul 745 din 23.06.2022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente.

Acesta se desfășoară pe o perioadă de 14 luni și are o valoare totală de 423.180,84 de lei, din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 331.773,79 de lei, iar finanțarea națională este de 82.943,43 de lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului sunt:

  • Realizarea unui studiu de documentare (2 capitole) cu implicarea unui UAT de la nivelul local, care să furnizeze o analiză privind capacitatea actorilor de a susține ecosistemul CDI și bunele practici identificate la nivel european;
  • Efectuarea unui curs de formare acreditat CNFPA pe modulul „Manager de inovare” pentru 10 persoane, membri ai beneficiarului, formați și certificați;
  • Atragerea de parteneri în comunitatea MSP: 15 parteneri din cercetare și 15 din mediul de afaceri din regiunea București-Ilfov, acțiune concretizată prin 30 de acorduri de parteneriate semnate, dar și un parteneriat cu 1 UAT în vederea sprijinirii dezvoltării locale și functionale șase luni după finalizarea proiectului;
  • Întocmirea unui plan de acțiune (Blue paper), cu posibilitate de replicare (30 de reprezentanți ai ecosistemului CDI implicați în dezvoltarea planului și 1 UAT implicată în dezvoltarea si implementarea planului de acțiune);
  • Organizarea a patru evenimente (50 de persoane / eveniment) de tip Innovation bridge pentru schimb de bune practici între patru regiuni și feedback pe Planul de acțiune;
  • Derularea unei campanii de informare asupra proiectului, scontată cu informarea a minimum 80 de membri ai comunității MSP (crearea unei pagini de Facebook pentru promovarea evenimentului, crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe pagina web a beneficiarului, redactarea a 5 articole media pentru promovarea acțiunilor din proiect, redactarea a 7 articole realizate și diseminate prin intermediul newsletterului beneficiarului, 2 articole publicate în Revista Magurele Science Park, realizarea unui material video spre a fi difuzat pe canalele MSP și ale partenerilor săi cu un minim de 500 vizualizări, realizarea unui vizual al proiectului de tip banner online, care va fi utilizat pe materialele de informare și comunicare).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Mai multe detalii se găsesc pe pagina de Facebook a proiectului.

Persoană de contact:

Paula Bădinu

Manager de proiect

[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

thirteen + 9 =