Back

Asociația ,,Măgurele Science Park” a semnat un protocol de colaborare cu LICEUL TEHNOLOGIC ,,CEZAR NICOLAU” si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB)

Scopul acordului semnat, îl reprezintă colaborarea în vederea dezvoltării proiectului de digitalizare al Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești intitulat „Investind în educație – investim în viitorul și siguranța copiilor noștri”, proiect pilot de digitalizare a procesului educațional, online și offline,  prin utilizarea unor echipamente de înaltă tehnologie, având trei componente esențiale:

Proiectul pilot se va desfășura pe durata anului școlar 2020-2021, urmând a fi îmbunătățit continuu. Începând cu anul 2021, MSP și ADIZMB intenționează să extindă acest tip de parteneriat și prin includerea altor licee din Regiunea București – Ilfov.

Proiectul face parte dintr-o strategie extinsă a Asociatiei ,,Măgurele Science Park” de implicare activă a elevilor din Regiunea București – Ilfov în acțiuni ce au menirea de a crea o generație adaptată mediului high-tech: Smart Lab (robotică, modelare 3D),

Edu-Hub, Meseriile Viitorului.

Proiectul “Investind în educație – investim în viitorul și siguranța copiilor noștri” urmărește dotarea sălilor de clasă din Liceul Tehnologic “Cezar Nicolau” Brănești cu tehnică inovativă în domeniul învățământului, respectiv:

O SCURTĂ DESCRIERE A INSTITUȚIILOR PARTENERE

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”

Institutia fost înfiinţată în anul 1962, din iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca Centru Şcolar de perfecţionare a cadrelor de specialitate care lucrau în agricultură, respectiv a contabililor, tehnicienilor veterinari etc., ce urmau cursuri de scurtă durată de 3 şi 6 luni. În prezent Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, oferă servicii educaţionale pentru tinerii din judeţul Ilfov şi pentru judeţele din S-E-ul ţării pentru următoarele domenii: Resurse naturale și protecția mediului, Servicii și Tehnic.

Misiunea Liceului Tehnologic “Cezar Nicolau“, Brăneşti, Ilfov este să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premiză de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi.

Liceul Tehnologic încearcă să contribuie la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieţi, să poată contribui ca absolvent al învăţământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economica a comunităţii sale.

Pentru aceasta, şcoala, împreună cu partenerii săi sociali, îşi propune crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile comerţ, economic, mecanic si electromecanic.

Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea unor competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB)

Asociația a fost inființată în anul 2018, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov, ca persoana juridică română de drept privat, fară scop patrimonial în baza dreptului la liberă asociere, conform prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificarile și completarile ulterioare.

Asociația are scopul de a pregăti, promova și implementa la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regională de interes, precum și dezvoltarea serviciilor sociale, transport, mediu, cultural, mediu de afaceri, turism şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice si achizitionarea in comun a echipamentelor pentru interventii in situatii de urgenta.

Asociația „Măgurele Science Park” (MSP)

Asociația a fost inființată în anul 2016, este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale.

Membrii fondatori ai asociației sunt Consiliul Județean Ilfov, Primăria Magurele si IFIN-HH Măgurele. In anul 2018, Universitatea Politehnica din București și Universitatea București au devenit membrii asociați.

Scopul asociației este stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate.

Deasemenea, propune să ofere sprijnul realizării unui Parc Știintific si Tehnologic la Măgurele, în coordonarea Consiliului Județean Ilfov, în asociere cu Primăria Măgurele și IFIN-HH Măgurele, sprijinind colaborarea dintre mediul de afaceri și mediul academic/educațional.

În cazul in care activitatea noastră prezintă un interes pentru dvs., în vederea începerii unei colaborări, ne puteti contacta pe adresa de e-mail [email protected].

AGERPRES: 6 noiembrie 2020

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 + 6 =