Back

Acorduri de colaborare încheiate de Asociația MAGURELE SCIENCE PARK cu institutele de cercetare de pe platforma Măgurele

Membrii fondatori ai Asociației Măgurele Science Park sunt Consiliul Județean Ilfov, Primăria Măgurele și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN HH.
Până acum s-au încheiat acorduri de colaborare cu Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Fizica Pământului – INFP și Institutul de Fizică Atomică – IFA.
Acordurile vizează stimularea cooperării între instituțiile de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și facilitarea accesului la rezultatele cercetării aplicative de pe Platforma de Fizică din Orașul Măgurele. Valorificarea potențialului științific și inovator existent în Regiunea București-Ilfov, pentru stimularea și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii inovative și pentru atragerea de investitori și de capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri sunt țintele principale ale acordurilor.

 

Acordul de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Institutul de Fizică Atomică – IFA

A fost parafat de președintele Asociației Magurele Science Park, Irinel Scrioșteanu și de Cristina Melinte, directorul adjunct al Institutului de Fizică Atomică, la data de 28 decembrie.
Protocolul prevede, în principal, transferul de cunoștințe, tehnologie și competențe din sistemul CDI al Institutului de Fizică Atomică către parcul științific și tehnologic Măgurele Science Park în vederea promovării de tematici pentru granturi și proiecte CDI în competiții naționale și europene, a dezvoltării de domenii specializate inteligente specifice Regiunii București-Ilfov, dar și pentru creșterea competitivității agenților economici, a numărului de mărci înregistrate și a numărului de brevete de invenție din Regiunea București-Ilfov.

 

Acordul de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR

A fost semnat la data de 22 decembrie 2017 de către președintele Asociației, Irinel Scrioșteanu și de dr. Traian Dascălu, directorul INFLPR. Protocolul prevede, în principal, transferul de cunoștințe, tehnologie și competențe din sistemul CDI al Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației către parcul științific și tehnologic Măgurele Science Park în vederea identificării, dezvoltării și implementării unor obiective de specializare inteligentă pentru domeniile de prioritate publică precum cele ale sănătății, energiei, securității și mediului.

 

Acordul de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Fizica Pământului – INFP

Asociația Măgurele Science Park, prin președintele Irinel Scrioșteanu a semnat tot la data de 22 decembrie, acordul de colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Fizica Pământului, reprezentat de directorul general, Constantin Ionescu. Principalul scop îl reprezintă identificarea, dezvoltarea și implementarea unor obiective de specializare inteligentă pentru domeniile: Seismologie, Seismologie Inginerească, Structura și Dinamica Scoarței Terestre.

 

Acordul de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000

Acordul a fost semnat de Irinel Scrioșteanu, președintele Asociației Măgurele Science Park și de Roxana Radvan, directorul INOE 2000. Identificarea, dezvoltarea și implementarea unor obiective de specializare inteligentă pentru domeniile eco-nano tehnologiilor, materialelor avansate, energie, mediu și schimbări climatice și a unor soluții inovatoare pentru sectorul public din domeniile sănătate, tehnologii emergente, patrimoniu și identitate culturală, educație sunt obiectivele strategice ale acordului încheiat la data de 21 decembrie 2017.

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × 1 =