Back

Biotehnologii inovatoare și producerea de noi surse de energie produse din materiale regenerabile la DBRR din cadrul Institutului de cercetări al Universității din București

Vă prezentăm oferta de cercetare a departamentului de Biotehnologie și resurse regenerabile de pe PLATFORMA DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE ȘI ECOLOGIE SISTEMICĂ.

Departamentul de Biotehnologii și Resurse Regenerabile (DBRR) își propune, prin structura sa organizatorică, orientarea către biotehnologii inovatoare și producerea de noi surse de energie produse din materiale regenerabile.

Serviciile de cercetare care se realizează în cadrul departamentului sunt:

– Evaluarea biologică a diferiți agenți antimicrobieni (uleiuri esențiale vegetale, extracte vegetale alcoolice, compuși vegetali, propolis, compuși de sinteză anorganici / nanoparticule, combinații complexe ale metalelor bivalente, compuși de sinteză organici):
1. Testarea calitativă și cantitativă a activității antibiofilm; 
2. Investigarea activității antibiofilm a compușilor testați;
3. Evaluarea fenotipică a mecanismele de acțiune antimicrobiene.
– Evaluarea aderenței antimicrobiene și a formării de biofilme pe implanturi și dispozitive medicale;
– Testarea inducerii de specii reactive de oxigen de către agenții antimicrobieni în subpopulații de leucocite din sânge total periferic (ex-vivo);
– Teste de citotoxicitate in vitro pentru evaluarea răspunsurilor determinate de agenții antimicrobieni în culturi celulare: analiza ciclului celular și apoptozei și evaluarea efectului agenților antimicrobieni asupra producerii de cytokine și asupra fenotipului de macrofage M1/M2;
– Evaluarea reacțiilor de hipersensibilitate de tip I folosind testul de activare a bazofilelor;
– Analiza activității microbicide a fagocitelor pentru detectarea imunodeficiențelor primare și funcționale;
– Analiza microbiotei intestinale prin metode bazate pe cultivare și independete de cultivare;
– Analiza interacțiunii gazdă – microbiom – căi de semnalizare și analiza răspunsului inflamator;
– Evaluarea efectelor biologice a noilor agenți antimicrobieni – teste de wound healing, angiogeneză, activitate antioxidantă. Biologie celulară și moleculară. Patologie experimentală;
– Analiza microbiologică a probelor din mediu (apă, sol, sedimente).Analize de izotopi stabili cu aplicații în ecologie și archeo-științe.

Rezultate notabile ale activitatii de cercetare realizate de echipa departamentului:

Interacțiune gazdă-patogen
Ce implică aceasta activitate?
Caracterizarea interacțiunii dintre gazdă și diferiți patogeni – scoruri afecțiune, colonizare, inflamație (histologie, citokine), analiza căilor de semnalizare

Diagnosticul reacțiilor de hipersensibilitate de tip I
Testul de activare a bazofilelor – rezultat pozitiv pentru diferiți alergeni: pollen mix (mixD), timothy grass (g6), Dermatophagoides farina (d2)


Analiza microbiologică a apei
Detectarea de bacterii rezistente la antibiotice


Caracterizarea activității antimicrobiene a diferite substanțe
Metoda disc difuzimetrică adaptată – venin de Vipera ammodytes
Determinare activității antibiofilm – noi compuși chimici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × one =