Back

Informații publice

decembrie 13, 2021

LIFE va sprijini tranziția către energia curată și va contribui, alături de alte programe, la obiectivul...

noiembrie 8, 2021

Comunitatea EIT caută cele mai inovatoare proiecte care să conducă la schimbări durabile pentru orașe, industrii,...

noiembrie 1, 2021

Capitalizarea expertizei și experienței acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări...

noiembrie 1, 2021

Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul deaptitudini și...

octombrie 25, 2021

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să contribuie la urmatoarele: Deschiderea sporită, competitivitatea și potențialul global de...

octombrie 13, 2021

Sprijinirea inovației tehnologice profunde ca bază pentru o economie modernă, bazată pe cunoaștere, eficientă din punct...

septembrie 27, 2021

Proiectele trebuie să contribuie la creșterea producției de energie regenerabilă din Surse de Energie Regenerabilă. Rezultatele...

august 25, 2021

Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau...

august 25, 2021

Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate...

august 12, 2021

Prin apelul “SME Transform Call” se dorește sprijinul IMM-urilor care sunt interesate să implementeze proiecte de...