Back

Innovation Bridge #3 – Public debate for the creation of bridges connecting the Bucharest-Ilfov and North-West Region within the CONNECT project – Local public development through innovation and connecting stakeholders

În data de 29 mai 2023, Asociația ”Măgurele Science Park” a organizat în cadrul proiectului ”CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”, cel de-al treilea eveniment de tip Innovation Bridge, conform Subactivității A4.3 – Organizarea de dezbateri publice pentru crearea de punți de legătură și schimb de bune practici în dezvoltarea locală prin inovare, la care au luat parte aproximativ 50 de participanți, pe toate platformele de difuzare. 

Acest tip de eveniment aduce la aceeași masă actori din ecosistemul de inovare din două regiuni diferite pentru a ne împărtăși din experiența lor în ceea ce privește colaborarea eficientă cu alți stakeholderi local. 

Inputul colectat de la invitați va contribui la elaborarea unui Blue Paper, realizat în colaborare cu membri ai comunității #MSP.

La cea de-a treia ediție, am avut invițati din regiunile București-Ilfov și Nord-Vest: Sorin Stroe – director GAL SABAR, Alexandru Roja – Head of Innovation & Digital Transformation @ Transilvania IT Cluster, Oana Buzatu – purtătorul de cuvânt al Municipiului Cluj-Napoca și Șef Serviciu al Centrului de Informare pentru Cetățeni al instituției, Kinga Hening – Referent UBB TehTransfer, Cercetător, Simona Ilie – Director de dezvoltare @ Integrisoft Solutions, Gabriela Matache – Doctor inginer @ INOE 2000, Laviniu Chiș – șef Departament Platforma INNO și Atragerea Investițiilor, Irina Frigioiu – Consilier IMM @ ADRBI. 

Prezentările din cadrul evenimentului au avut ca obiectiv expunerea modalităților de colaborare între actori diferiți din comunitate și modele de bune practici de proiecte implementate în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării sociale: 

 • Sorin Stroe – director GAL SABAR 

”Un proiect pe care aș dori să îl menționez se numește Reabilitare, modernizare și dotare a unei clădiri publice din localitatea Vidra, în vederea utilizării acesteia drept centru educațional. Este un proiect depus de Primăria comunei Vidra împreună cu Asociația de Tineret Motion, prin care și-au propus reabilitarea unei clădiri și apoi folosirea acesteia pentru educație nonformală. Valoarea proiectului este undeva în jur de 300.000 euro”. 

 • Oana Buzatu – purtătorul de cuvânt al Municipiului Cluj-Napoca și Șef Serviciu al Centrului de Informare pentru Cetățeni al instituției 

 ”Din experiența ultimilor ani, am învățat ca administrație publică locală că toate lucrurile pot fi realizate mai repede, mai bine și mai cu sens dacă sunt făcute împreună cu cei care au expertiză cu privire la soluții și mai ales uitându-ne către beneficiarul final, care este cetățeanul. Foarte pe scurt, pot sa împart această experiență și această învățare în 3 categorii: 1) Să nu ne grăbim în a accesa finanțări sau a intra în structuri de proiecte fără sa ne gândim de mai multe ori – am pus în practică zicala măsurăm de trei ori înainte să tăiem o dată; 2) Instrumentul Taberelor de inovare – ne aduce într-un spațiu comun și ne închide într-o zonă confortabilă oameni din cele 4 componente ale helixului – zona de business, ONG-uri, administrație publică și zona academică – și ne pune să stăm o zi – două să ne uităm, împreună, la câte o provocare pe care ne-am stabilit-o în prealabil; 3) Antonia – funcționarul virtual – este un instrument de lucru dezvoltat în urma unui astfel de proces cu ajutorul unei finanțări POCA și este în continuă evoluție; 4) Fondul de Inovare și Experiment – ce se întamplă dacă pui buget comun din 3 surse – buget public, privat și atras din proiecte cu finanțare internațională – și pui această resursă în serviciul tinerilor între 16 și 26 de ani, dai libertate să se concentreze pe idei, libertate de creativitate și componenta de a învăța din această experiență”. 

 • Irina Frigioiu – Consilier IMM @ ADRBI 

”Enterprise Europe Network este un exemplu de bună practică în stimularea intracțiunii în ecosistem, un proiect de asistență tehnică din partea CE, cu acoperire națională, inițiat de Asociația ADR din România”.

 • Laviniu Chiș – șef Departament Platforma INNO și Atragerea Investițiilor  ”Departamentul INNOa fost înființat în cadrul ADR în 2018 cu misiunea de a furniza servicii suport actorilor din ecosistemul regional. Unul din pilonii pe care s-a construit activitatea departamentului îl reprezintă serviciile suport pentru partea de inovare. Din 209 și până în 2021 a fost o perioadă de construire a unor parteneriate strategice”. 
 • Alexandru Roja – Head of Innovation & Digital Transformation @ Transilvania IT Cluster –

”Este o problemă complexă cea a aprotului inovației, și noi, în Transilvania Digital Innovation Hub, avem preocuparea asta de-o vreme, pentru că rolul nostru este de a susține inovația digitală în companii din IT. Aș vrea să spun că noi vedem pe 3 paliere de complexitate aportul pe care îl are inovarea: aport la nivel macro, este cel la nivelul economiei naționale, la nivel mezo, cel la nivel de sectoare de afaceri și aici este o preocupare a noastră de a infuza cu tehnologii de inovație digitală cât mai multe domenii de afaceri și sectoare, la nivel de companii non-IT și potentialul lor de a inova”. 

 • Kinga Hening – Referent UBB TehTransfer, Cercetător –

Misiunea UBB TechTransfer este consolidarea cercetării aplicate (cercetare și dezvoltare), încurajarea inovării, stimularea serviciilor inovatoare pentru comunitate, gestionarea activelor de proprietate intelectuală, transferul de cunoștințe către societate, generarea de venituri pentru a sprijini cercetarea și educația, stimularea colaborării dintre universitate și alți actori de pe piață. 

Aceste dezbateri publice și evenimentele de acest gen au un rol important în dezvoltarea publică locală și în promovarea colaborării dintre administrația publică, mediul de afaceri, mediul de cercetare și societatea civilă. Ele facilitează crearea de conexiuni și potențiale colaborări, adună feedback relevant de la comunitate și prezintă modele de bune practici și dezvoltare de parteneriate între actorii locali.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați: 

Paula Bădinu, [email protected], 021.212.56.95. 

Obiectivul general al proiectului „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate” îl reprezintă creșterea capacității Asociației Măgurele Science Park de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202”, COD SMIS +151440.

 • Valoarea totală a proiectului: 423.180,84 de lei
 • Valoarea cofinanțării UE: 331.773,79 de lei
 • Dată începerii proiectului: 23.06.2022
 • Dată finalizării proiectului: 22.08.2023
 • Cod MySmis/cod proiect: 960/151440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 10 =