Back

The first “Innovation Bridge – Connect local actors to foster regional development” event took place within the CONNECT project – Local public development through innovation and connecting stakeholders

În data de 3 aprilie 2023, Asociația ”Măgurele Science Park” a organizat în cadrul proiectului ”CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate” primul eveniment de tip Innovation Bridge, conform Subactivității A4.3 – Organizarea de dezbateri publice pentru crearea de punți de legătură și schimb de bune practici în dezvoltarea locală prin inovare, la care au luat parte aproximativ 70 de participanți, pe toate platformele de difuzare. 

Acest tip de eveniment aduce la aceeași masă actori din ecosistemul de inovare din două regiuni diferite pentru a facilita dialogul și colaborarea între entitățile implicate în dezvoltarea locală. La prima ediție, au existat invitați din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia: Elisabeta Mihalcea, vicepreședinte la Consiliul Județean Giurgiu, Irina Gabriela Rădulescu, profesor universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Cristian Ormindean, EEN Adviser în Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, George Suciu, director de cercetare și dezvoltare și inovare la Beia Consult Intl., Tiberiu Fechete, Șef Serviciul Inovare, Tehonologie, Servicii Sociale în cadrul Consiliului Județean Ilfov, Adriana Tiliță, Expert Serviciul Proiecte și Relații Internaționale, Direcția Dezvoltare, în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. 

Prezentările din cadrul evenimentului au scos în evidență modalități de finanțare naționale și internaționale pentru proiecte de inovare si cercetare, dar si modele de bune practici precum: 

 • Tiberiu Fechete, Șef Serviciu Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale în cadrul Consiliului Județean Ilfov, a prezentat proiectul Măgurele Science Park –  cel mai mare Parc Științific și Tehnologic de ultimă generație din România, care facilitează dialogul dintre cercetători si mediul academic, antreprenoriat și sectorul de afaceri si autoritățile publice, ca model de bune practici. Acesta este și unul dintre proiectele strategice ale județului Ilfov și regiunii Sud-Muntenia. 
 • Proiectele inițiate de Consiliul Județean Giurgiu sunt menite să sprijine dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ din regiune. Elisabeta Mihalcea, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, a subliniat importanța educației în procesul de dezvoltare regională. Prin intermediul proiectelor implementate, se urmărește creșterea accesului la educația de calitate, dezvoltarea competențelor elevilor și îmbunătățirea infrastructurii școlare.
 • Adriana Tiliță, Expert Serviciu Proiecte si Relații Internaționale, Direcția Dezvoltare în cadrul ADR Sud Muntenia, a prezentat proiectul DepoSIt (Dezvoltarea și testarea Instrumentului European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovare socială), finanțat în cadrul Programului Horizon 2020 – INNOSUP, apelul ”Sprijinirea IMM-urilor în inovare”.
 • Cristian Ormindean, în calitate de EEN (Enterprise Europe Network) Adviser în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, a oferit informații despre serviciile disponibile pentru IMM-urile din această regiune prin rețeaua EEN – rețea europeană care sprijină întreprinderile în diverse domenii, cum ar fi inovarea, internaționalizarea și accesul la finanțare.

Prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, IMM-urile din zonă pot beneficia de următoarele servicii:

 • Consultanță și asistență pentru inovare;
 • Transfer de tehnologie;
 • Internaționalizare și parteneriate comerciale;
 • Informare și educație.
 • În ceea ce privește proiectele de inovare cu accent pe modul de colaborare, directorul de cercetare și dezvoltare și inovare al Beia Consult Intl, George Suciu,  ne-a prezentat acele exemple de succes din portofoliul companiei. Colaborarea în proiecte de inovare permite partajarea resurselor, competențelor și expertizei, conducând la dezvoltarea de soluții inovatoare și la creșterea competitivității întreprinderilor implicate.
 • Din mediul universitar, am avut plăcerea de a asculta prezentarea Irinei Gabriela Rădulescu, profesor universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, despre ecosistemul Wallachia eHub. Acest ecosistem reprezintă o inițiativă în domeniul inovării și tehnologiilor digitale, cu accent pe susținerea antreprenoriatului și dezvoltării start-up-urilor în regiunea Sud-Muntenia.

În susținerea demersulului de dezvoltare publică locală și de colaborare între administrația publică și mediul de afaceri, mediul de cercetare sau societatea civilă este nevoie de acest tip de evenimente pentru a crea conexiuni și potențiale colaborări, pentru a strânge feedback relevant de la comunitatea direct implicată în procesele de lucru, pentru a prezenta modele de bune practici din alte comunități și noi oportunități de finanțare și dezvoltare de parteneriate. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați: Paula Bădinu, [email protected], 021.212.56.95. 

Obiectivul general al proiectului „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate” îl reprezintă creșterea capacității Asociației Măgurele Science Park de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin ”Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202”, 151440.

 • Valoarea totală a proiectului: 423.180,84 de lei
 • Valoarea cofinanțării UE: 331.773,79 de lei
 • Dată începerii proiectului: 23.06.2022
 • Dată finalizării proiectului: 22.08.2023
 • Cod MySmis/cod proiect: 960/151440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =