Back

Granturile SEE și Norvegiene: Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Apelul va finanța proiectele propuse de entități românești în domeniul de interes al programului: cercetare și dezvoltare. Rezultatul așteptat al proiectelor este creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/ serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică).

SCOP

Schema poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

OBIECTIVE

Obiectivele și principiile bunei guvernări și bunele practici comerciale, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen sunt probleme transversale care trebuie considerate ca parte a procesului de evaluare.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică:

  • Tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile energetice de la combustilii fosili, bazate pe emisii mai reduse de carbon;
  • Cercetare și dezvoltare referitoare la tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, materiale etc. pentru tranziția energetică;
  • Tehnologii de rețea inteligentă;
  • Valorificarea energetică a deșeurilor;
  • Studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) – atât timp cât fac parte dintr-un proiect integrat.

Regenerabile – hidroenergie:

  • Generarea de energie în baraje fără motor construite inițial pentru alimentarea cu apă, apă de răcire pentru industrie sau irigație;
  • Siguranța hidrocentralelor clasice operate în condiții proiectate;
  • Siguranța hidrocentralelor vechi împotriva efectelor pericolelor naturale;
  • Instalații de depozitare a pompelor.

TIPURI DE ENTITĂȚI ELIGIBILE

orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România

FINANȚATOR: Innovation Norway

VALOARE GRANT (euro sau %):

Apelul 5(a) „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” – 1.500.000 euro, Granturi SEE
Apelul 5(b) „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” – 1.500.000 euro, Granturi Norvegiene
Schema de granturi mici „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” pentru IMM-uri și ONG-uri – 1.100.000 euro, Granturi Norvegiene

TERMEN LIMITĂ: 14 octombrie 2021

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Criterii suplimentare pentru solicitanți și parteneri:

Solicitantul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 3 ani la data limită a prezentului apel.
Partenerul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 1 an la data limită a prezentului apel.
Solicitantul și reprezentantul său legal care semnează cererea au evidențe penale și fiscale curate.
Partenerul (partenerii) și reprezentantul său legal care semnează Acordul de parteneriat au înregistrări penale și fiscale curate.
Dacă Solicitantul are unul sau mai mulți parteneri, un proiect de acord de parteneriat care definește rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri este atașat cererii.

Informații utile: aici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × 1 =