Back

INCDFM: Film subțire nanoglobular de Fe-Au cu organizare lamelară a clusterilor magnetici pentru aplicații de senzoristică

Rezultat cercetare:

Film subțire nanoglobular de Fe-Au cu organizare lamelară a clusterilor magnetici pentru aplicații de senzoristică

Scurtă descriere:

Este un film subțire de Fe-Au cu grosime de aprox 80 nm, corespunzător unei compoziții atomice medii de 30% Fe. Filmul este preparat prin codepunere (rf și respectiv dc magnetron sputtering) din ținte diferite de Au și Fe. Depunerea este pe substrat de Și oxidat nativ și a implicat un buffer de Au de grosime 5 nm. Datorita imiscibilității Fe în Au, condițiile de depunere specifice conduc la formarea de clusteri de Fe cu dimeniuni medii de 3 nm, cu distribuție lamelara în matricea de Au. Că urmare a procesului de auto-organizare a clusterilor se induce o anizotropie magnetica specifica în film, care conduce la fenomene de magneto-rezistenta anizotropa, ce pot fi exploatate în aplicații de sensorsitică.

Domenii de aplicabilitate:

Este prima raportare de organizare lamelara a clusterilor în volumul filmului și a efectelor MR asociate. Permite combinarea efectelor GMR specifice clusterilor magnetici 0-dimensionali (în cazul de fata Fe, 3 nm) cu efectele GMR specifice structurilor bidimensionale. Are avantajul controlului direcției câmpului aplicat putând reprezenta un mijloc de poziționare a unui reper în raport cu direcția câmpului magnetic în zone neaccesibile vizualizării.

Kuncser Victor[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 + 2 =