Back

Innovation Norway – Programul SMEs Growth: Schema pentru proiecte individuale, apel II

DESCRIERE

Cea de-a doua cerere de propuneri de proiecte este lansată în cadrul creșterii IMM-urilor din România, prin granturile SEE și Norvegiene.

OBIECTIVE

Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor/produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC. Prin acest apel se propune creșterea competitivității pentru întreprinderile românești din ariile enunțate anterior, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. Proiectele finanțate vor contribui, de asemenea, și la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Inovația industriei ecologice
-Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
-Dezvoltarea de produse și servicii ecologice
-Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

TIC
-Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor TIC
-Dezvoltarea de produse/procese/soluții folosind componente TIC

Creștere albastră – Blue Growth

 • Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime
 • Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim
 • Dezvoltare și investiții în turismul costier și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologie albastră
 • Dezvoltare și investiții în resurse miniere de fond marin
 • Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gunoi și deșeuri marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea.

TIPURI DE ENTITĂȚI ELIGIBILE

IMM-urile cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România de cel puțin 3 ani la data limită de depunere.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

BUGET TOTAL

Bugetul total al proiectului este de 7.355.329 euro și este defalcat pe ariile de interes:

 • Inovare verde în industrie: 3.145.029 euro;
 • TIC: 1.685.300 euro;
 • Creșterea albastră: 2.525.000 euro.

FINANȚATOR:

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 / Operator de program – Innovation Norway

VALOARE COFINANȚARE: Între 200.000 și 2.000.000 euro

TERMEN LIMITĂ: 15 Septembrie 2021, ora 13:00 (Romania)

Criterii de selecție tehnică și financiară:

Relevanță;
Viabilitate și fezabilitate tehnică;
Nivelul de inovare;
Factori interni;
Capacitate financiară și riscul de exploatare;
Estimarea costurilor;
Starea DPI;
Potențialul de piață și competitivitatea;
Rentabilitatea proiectului;
Bunele practici ale afacerii;
Riscurile proiectului;
Sustenabilitate;
Calitatea parteneriatului bilateral (dacă este aplicabil);
Probleme transversale;
Impactul socio-economic.
Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectelor realizate în parteneriat li se vor acorda puncte suplimentare în timpul evaluării. Cele mai multe puncte vor fi acordate cooperării cu entități din statele donatoare.

Informații utile aici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ten + seventeen =