I.E.C.M.

Institutul European de Cercetare Multidisciplinara (I.E.C.M.) din cadrul Fundatiei pentru Cercetare Multidisciplinara (F.C.M.) isi propune sa promoveze cercetarea fundamentala, aplicata si experimentala, multi si interdisciplinara. Misiunea asumată de I.E.C.M. este acela de a contribui la progresul științelor fundamentale și aplicate prin cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic, în vederea atingerii excelenței în cercetarea științifică.

Institutul European de Cercetare Multidisciplinara (I.E.C.M.)
Website
Produse | Servicii | Tehnologii proprii