Cel mai
amplu
proiect pentru

Punți de colaborare

Parcul Științific și Tehnologic

O suprafață de 5,5 hectare dedicată afacerilor și tehnologiei – construim cel mai mare parc științific din România la Măgurele.

Our Bet on Science

/ 2020 — 2024

La 10 km distanță
de centrul Bucureștiului

Descriere Generală

Măgurele City in Ilfov County accommodates the most important research platform in Romania. The 9 national R&D institutes along with the Faculty of Physics within the University of Bucharest form the most important hub of fundamental physics research, thus laying the foundation for the development of a state-of-the-art scientific park that would facilitate the dialogue between R&D and academia, on the one hand, and the entrepreneurship and business sector, on the other hand.


Măgurele Science Park is intended to develop an innovative economy by supporting the marketing of the R&D outcomes and of other spin-off systems within the Universities and the Research Institutes and by participating in the creation of relevant culture in the field, as well as by capitalizing the presence of Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) project and the Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering Institute (IFIN-HH) in the area adjacent to Magurele Science Park and as stakeholders of MSP.


By offering facilities for start-ups and spin-offs developed by universities and research institutes, as well as to the R&D departments, we will help the development of synergistic relationships between the innovative entrepreneurship environment and the research and development environment.


Măgurele Science Park shall become a European innovation hub, thus providing expertise, competencies, access to an ultra-qualified labor force, and the development environment required for conducting business based on innovation and technological transfer.

Centrul de Transfer de Tehnologie (4800 mp)

Obiectiv: valorificarea rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în fluxul economic ca produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

Centrul de Transfer Tehnologic va avea o suprafață de 4.800 mp, și va ajuta la identificarea și construirea de legături între cercetare și afaceri în scopul progresului rapid al inovației și nu permite procese lente de evaluare, conform abordării specifice mecanismelor clasice de cercetare și dezvoltare.

Activitățile de cercetare vor fi desfășurate de institutele de cercetare din centru, iar rezultatele acestor activități urmează să fie transpuse în mediul economic. Centrul va oferi spații de închiriat, laboratoare de investigație pentru validarea conceptelor și intrarea rapidă pe piață, scurtând perioadele lungi necesare pentru marketing și urmărind constant progresul rapid al tehnologiilor convergente actuale.

Centru de Inovare (3200 mp)

Obiectiv: dezvoltarea inovării și antreprenoriatului și consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere.

Centrul de Inovare va avea o suprafață totală de 3.200 mp și va cuprinde spații pentru organizarea de evenimente (seminare, evenimente de promovare, expoziții), spații destinate preincubării afacerilor și activități de incubare. Centrul va oferi servicii profesionale de dezvoltare a afacerilor și inovare, concepute pentru a spori amploarea și amploarea inovației și a afacerilor bazate pe tehnologie.

Centrul de inovare va sprijini acoperirea internațională a start-up-urilor, oferind micro-servicii companiilor multinaționale în antreprenoriat transcontinental și va pune accent pe parteneriatele internaționale cu alte parcuri științifice, servind astfel mai bine nevoia de „tranziție lentă” a ocupanților acestora.

Centru expozițional (4000mp)

Obiectiv: Va fi factorul de legătură între start-up-urile, IMM-urile axate pe tehnologie – marile companii din parc – și mediul educațional, asigurând astfel sinergia necesară creării și dezvoltării resurselor umane.

Centrul Expozițional va avea o suprafață totală de 4.000 mp. Acesta va include săli de prezentare, spații pentru evenimente și birouri.

Acesta va oferi un spațiu pentru activități educaționale, astfel încât să susțină misiunea parcului științific prin ajustarea curriculum-ului preuniversitar/universitar și a culturii universitare, pentru a facilita creativitatea, inovația și antreprenoriatul. De asemenea, în cadrul muzeului vor fi desfășurate activități pentru tineret pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la cercetare ca domeniu profesional. Scopul nostru este de a schimba tendințele exodului creierelor din România prin atragerea și susținerea talentelor.

Facilități
ale Parcului

Parcul Științific Măgurele va fi impulsul necesar pentru a trece la o economie bazată în principal pe inovație și transfer tehnologic.

Multinaționale,
Institute,
Organizații de Cercetare

Facilități și servicii suport, laboratoare pentru validarea conceptului și alte infrastructuri.

Pentru IMM-uri locale și
internaționale

Facilități operaționale cheie concentrate într-o singură locație, cu acces la MSP și laboratoare proprii.

Companii mici
Start-upuri

Servicii de infrastructură și suport, acces la facilități pentru întâlniri, mentorat, finanțare.

Zona București – Ilfov
este motorul economiei românești, deoarece produce 27% din PIB.

Zona București – Ilfov este pe locul 76.

Zona București – Ilfov se află pe locul 76 din totalul de 271 de zone europene în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe locuitor (calculat pe baza puterii de cumpărare).

Salariul mediu net este cu aproximativ 46% mai mare decât media națională. Aici au sediul 25% dintre companiile private și peste 50% dintre institutele de cercetare și incubatoarele de afaceri din România.

Județul Ilfov, alături de București, este centrul românesc de inovare și cercetare, deoarece găzduiește 22,74% dintre companiile inovatoare active din România.

Numărul de Institute de Cercetare din București – Ilfov și din România

București-Ilfov
0%
România
0%

Fizică avansată și aplicații nucleare/infrastructură extrem de ușoară, inclusiv dispozitive medicale avansate și aplicații de asistență medicală

• Aplicații ale laserului de mare intensitate și ale interacțiunilor laser-materie • Aplicații Extreme Light • Aplicaţii industriale pentru managementul materialelor nucleare • Testarea combustibilului nuclear • Imagistica deșeurilor; imagini de înaltă precizie; imagistica medicala • Instrumente de constructii si laser • Aplicații pentru radioscopie și tomografie • Diverse aplicații ale fizicii legate de pozitroni • Cercetarea materialelor în câmpuri de iradiere de mare intensitate și tehnici de difracție cu neutroni • Diverse aplicații medicale pentru tratamentul cancerului, aplicații legate de sterilizare, procese de dezinfecție.

Materiale avansate și tehnologii de fabricație

• Nanomateriale • Biomateriale • Aplicații polimerice • Noi procese de fabricație • Sisteme de fabricație adaptive • Tehnologii pentru viitoarea fabrică • Suprafeţe, acoperiri, compozite, fabricare aditivă • Ingineria materialelor de calcul • Materiale care permit tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon • Electronica moleculara si fotonica

Energie sigură, curată și eficientă

• Surse regenerabile de energie • Vehicule electrice • Sisteme de stocare a energiei • Tehnologii de captare și stocare • Aplicații de eficiență energetică • Furnizarea infrastructurilor energetice critice • Aplicații Smart Grid • Sisteme inteligente de management al energiei • Măsurare inteligentă a energiei.

Activarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și a inteligenței artificiale

• Inteligența artificială și procesarea evenimentelor complexe • Procesarea limbajului natural • Analiza rețelelor sociale • Securitate cibernetică • Aplicații de mobilitate inteligentă • Aplicații Smart Grid • Rețele și infrastructuri cloud • Aplicații pentru îmbătrânirea activă și îngrijirea la domiciliu.