Back

Servicii CD pentru funcționalizarea suprafețelor cu materiale metalice și ceramice prin depuneri EB-PVD

Entitate:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR (INCDMNR-IMNR)

Descriere:

IMNR oferă servicii de obținere a acoperirilor multistrat din materiale ceramice (exemple: alumină, oxid de zirconiu dopat cu pământuri rare, oxid de titan, zirconați și titanați ai metalelor tranziționale) și metalice (exemple: aliaje refractare pe bază de Ni și Cr, aliaje cu entropie înaltă), cu arhitecturi proiectate astfel încât să asigure o protecție termică la temperaturi peste 1.2000C și la coroziune, inclusiv coroziunea metalelor topite, conform cerințelor impuse de domeniul de utilizare aeronautic și aerospațial. Grosimea fiecărui strat este controlată în procesul de depunere cu ajutorul senzorilor și al unui software specializat.

Funcție de cerințele beneficiarilor, IMNR poate sintetiza materiale ceramice avansate și noi tipuri de aliaje pentru a fi testate la obținerea de arhitecturi multistrat.

Serviciile oferite integrează analiza aderenței acoperirilor prin metoda scratch test și a microstructurii prin microscopie electronică.

Aspectele inovative ale ofertei:

(a) instalația EB-PVD permite obținerea de acoperiri multistrat pe suprafețe plane cu dimensiunile 350×350 mm, cilindrice sau bare cu lungime pana la 350 mm. Se pot depune până la 16 materiale simultan sau alternativ;

(b) creșterea gradului de inovare și a competitivității economice a întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea de noi produse și metode destinate utilizării în industria aerospațială.

Avantajele ofertei:

(a) oferirea de soluții inovative pentru bariere termice utilizate în componente ale instalațiilor de co-generare a energiei;

(b) aderența și microstructurile acoperirilor inovative sunt controlate;

(c) stimularea accesului operatorilor economici la infrastructuri de cercetare;

(d) transferul de cunoștințe către întreprinderi; (e) realizarea de proiecte de cercetare aplicativă în colaborare cu colaboratorii (întreprinderi, universități, institute de cercetare).

Domenii de aplicabilitate:

  • Aeronautic
  • Aerospațial

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × two =