• Asociatia MSP
  • Consiliul European pentru Inovare
  • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  • Organizer
  • Societatea Antrprenoriala Studenteasca ASE Bucuresti
  • Speaker