S2B | Materiale cu matrice pe bază de ciment cu proprietăți de autoreparare

  • 30/6/2021
day
:
hr
:
min
:
sec

Continuăm inițiativele de tip SCIENCE | BUSINESS | EDUCATION prin care dezvoltăm comunitatea (universități, organizații de cercetare, mediul de afaceri și autorități) și creăm punți de legătură între actorii acestei comunități. Invitatul nostru la Dialog cu Comunitatea  este Prof. dr. ing. Miron ZAPCIU, Director științific, Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA cu care am discutat despre rezultatul activității de cercetare – Materiale cu matrice pe bază de ciment cu proprietăți de autoreparare pe bază de granule cu înveliș protector.

Domenii de aplicabilitate:

  • în construcții, în special la prelucrarea betonului armat

Avantaje:

  • mărirea duratei de viață pentru betoanele utilizate în lucrpări de beton armat;
  • mărirea duratei dintre două reparații pentru betoanele armate utilizate în lucrări din infrastructură;
  • utilizarea unor materiale reciclabile în realizarea adaosului inteligent;
  • este practic, adaptabil condițiilor de șantier.