SMEs
engagement
4GREEN

Status Proiect: În Progres

SMEs
engagement

for a GREEN transition

COMUNICATE DE PRESĂ
Echipa de proiect - Romania & Italia

Primul acord verde local din România se dezvoltă în județul Ilfov!

Județul Ilfov și Municipiul Torino dezvoltă primele green deal-uri locale din România și Italia în cadrul unui proiect cofinanțat de Comisia Europeană, coordonat de fonduri-structurale.ro. Proiectul își propune să creeze condițiile de cooperare între IMM-urile locale și autoritățile publice până în 2024 și să faciliteze dezvoltarea politicilor publice care să sprijine adoptarea de soluții verzi și digitale de către IMM-urile din Ilfov și Torino.

Partenerii proiectului sunt Asociația Parcul Științific Măgurele din România, Județul Ilfov, Fonduri-Structurale.ro, Parcul Mediului și Municipiul Torino.

Obiectiv General

Oferirea de sprijin IMM-urilor către o tranziție verde și digitală și implementarea de acțiuni care vizează direcționarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către o cale durabilă și incluzivă, crearea de noi locuri de muncă, reducerea problemelor socio-economice generate de impactul criza Covid-19 și accelerarea unei redresări mai ecologice și mai echitabile la nivel local.

Obiective Specifice

Crearea, proiectarea și livrarea a 2 Local Green Deal în Torino (Italia) și Ilfov (România);

Stimularea cooperării transnaționale și a învățării între Torino (Italia) și Ilfov (România) pentru administrațiile locale și 120 de IMM-uri privind practicile durabile, inteligente și incluzive ca soluții pentru cele mai presante provocări urbane și locale legate de tranziția ecologică a economiei locale

Activități

Pachetul de lucru 1: Management de proiect;

Pachetul de lucru 2: Diseminare și comunicare;

Pachetul de lucru 3: Evaluarea contextului local pentru realizarea unui pact ecologic local (acord verde local) în Ilfov și Torino.

Vă rugăm să consultați livrabilul final de mai jos

WP3 (final): Maparea cadrului de politici locale existente, bugetului și calendarelor privind LGD-urile din Torino și Ilfov;

Pachetul de lucru 4: Realizarea a două pacte ecologice locale în Ilfov (România) și Torino (Italia);

Pachetul de lucru 5: Îmbunătățirea capacității de implementare.

Rezultate

Parteneriate inițiate – 2

Oferte ecologice locale semnate – 2

Operatori economici locali și IMM-uri care au o mai bună conștientizare a durabilității și a îmbunătățirii modelelor de afaceri durabile – 10

IMM-uri mai inovatoare în ceea ce privește produsele și serviciile și modul în care își gestionează procesele de inovare și integrarea programelor verzi și digitale – 10

IMM-urile care cunosc sursele de finanțare ale UE (inclusiv R&I) și alte surse de finanțare pentru extinderea afacerii lor la nivel internațional și cum să aplice și să stabilească contacte cu potențiali investitori – 100

Consultați documentația WP3 (finală)

Maparea cadrului de politică locală existentă, bugetului și calendarelor privind LGD-urile din Torino și Ilfov;

Fondator

Comisia Europeană

Durată
1 Mai 2022 – 30 Aprile 2024

Proiectul reprezintă o inițiativă de pionierat în România și va explica și aplica în premieră conceptele „Green Deal” european la nivelul autorităților și IMM-urilor care își vor adapta modelele de afaceri.

Proiectul își propune să promoveze și să încurajeze soluții de colaborare între administrațiile publice și mediile private pentru a adopta modelele de afaceri „verzi” și digitale și pentru a dezvolta rezistența companiilor mici din cele două regiuni.

Comunicate de presă și Articole

Evenimente

Open Call

Completați formularul.

Informații

Persoană de contact: Andrei Groșeanu

Email: [email protected]

Tel: +40 739 918 015

Disclaimer: Cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt exclusiv ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Consiliului pentru Inovare și ale Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA). Nici Uniunea Europeană și nici Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.