Universitatea Dunărea de Jos

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a genera și transfera cunoștințe către societate prin:

Formare inițială și formare continuă la nivel universitar și postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, inserției profesionale a individului și satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic;

Cercetarea științifică, dezvoltarea, inovarea și transferul tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, științelor inginerie, științe economice, arte, litere, științe umaniste, științe medicale, științe juridice, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, ca precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Universitatea Dunărea de Jos
Website
Produse | Servicii | Tehnologii
Colaborare

Doriți să vă alăturați ca partener?

Colaborăm cu parteneri și membri din comunitatea noastră pentru a crea un mediu propice dezvoltării tehnologice și pentru a găsi soluții care să aibă un impact pozitiv asupra ecosistemului de inovație românesc.