Back

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT – „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”

Asociația „Măgurele Science Park”, în calitate de beneficiar, a derulat în perioada 23.06.2022 – 22.08.2023 proiectul „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”, cod SMIS 151440, aprobat prin contractul de finanțare numărul 745 din 23.06.2022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente.

Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de 14 luni și are o valoare totală de 423.180,84 de lei, din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 331.773,79 de lei, iar finanțarea națională este de 82.943,43 de lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Principalele rezultate obținute prin implementarea activităților proiectului sunt următoarele:

Identificarea capacităților actorilor din ecosistemul CDI

  • Am realizat un studiu de documentare cu implicarea unei unități administrativ-teritoriale de la nivelul local, care ne-a furnizat o analiză privind capacitatea actorilor de a susține ecosistemul CDI, dar și o serie de bune practici identificate la nivel european – acest studiu poate fi consultat aici;

Îmbunătățirea capacităților reprezentanților MSP

  • Pentru a propune instrumente eficiente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI,

un număr de 10 membri/voluntari ai Asociației „Măgurele Science Park” au beneficiat de cursul „Technological Transfer and Commercialization” oferit de The Transfer Institute, parcurgând, astfel, 6 module, în care au explorat concepte precum procesul de transfer tehnologic, comunicarea cu cercetătorii, proprietatea intelectuală și analiza pieței;

Crearea și dezvoltarea comunității locale (MSP)

  • Pentru a consolida colaborarea și schimbul de cunoștințe între actorii relevanți din ecosistemul CDI, proiectul a facilitat dezvoltarea unei comunități locale. Această comunitate a reunit 15 parteneri din domeniul cercetării și 19 din mediul de afaceri din regiunea București-Ilfov, prin semnarea a 34 de acorduri de parteneriate cu MSP.

Promovarea schimbului de bune practici de la nivel local

  • Ca urmare a unui efort anterior de atragere în comunitate a diverși actori din ecosistemul CDI și a formării grupului de lucru (30 de reprezentanți ai ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din Regiunea București-Ilfov), alături de 2-3 reprezentanți ai Partenerului de Dezvoltare Locală (Consiliul Județean Ilfov), au avut loc primele trei sesiuni de consultare cu actorii din cercetare, business și organismele suport, care au furnizat, atent ghidați de membrii echipei MSP, input valoros pentru elaborarea Planului de acțiune.

De asemenea, au fost organizate trei evenimente de tip Innovation Bridge, ce au adus la aceeași masă actori din ecosistemul de inovare din două regiuni diferite pentru a împărtăși din experiența lor în ceea ce privește colaborarea eficientă cu alți stakeholderi locali.

Din experiența ultimilor ani, am învățat ca administrație publică locală că toate lucrurile pot fi realizate mai repede, mai bine și mai cu sens dacă sunt făcute împreună cu cei care au expertiză cu privire la soluții și mai ales uitându-ne către beneficiarul final, care este cetățeanul.

Oana Buzatu, – purtătorul de cuvânt al Municipiului Cluj-Napoca și Șef Serviciu al Centrului de Informare pentru Cetățeni al instituției

Elaborarea unui Plan de Acțiune (Blue Paper)

  • Având la bază sesiunile de consultare și evenimentele organizate, am elaborat un Plan de Acțiune pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin inovare și de interacțiune a autorităților publice locale cu ecosistemul CDI. Având posibilitatea de replicare, planul de acțiune reprezintă un instrument valoros pentru alte comunități care doresc să promoveze dezvoltarea locală prin inovare.

Informare și promovare

  • Am derulat o campanie de informare asupra proiectului, scontată cu informarea a minimum de 200 de membri ai comunității MSP (crearea unei pagini de Facebook pentru promovarea proiectului, crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe pagina web a beneficiarului, redactarea a 5 articole media pentru promovarea acțiunilor din proiect, redactarea a 12 articole realizate și diseminate prin intermediul newsletterului beneficiarului, 2 articole publicate în Revista Măgurele Science Park, realizarea unui material video pe canalele MSP și ale partenerilor săi cu un minim de 500 vizualizări, realizarea unui vizual al proiectului de tip banner online, care a fost utilizat pe materialele de informare și comunicare).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Mai multe detalii despre toate aceste activități se găsesc pe pagina de Facebook a proiectului.

Persoană de contact:

Paula Bădinu

Manager de proiect

[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × 4 =