Back

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) a încheiat un acord de cooperare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – (INCDMRR) ICPMRR București

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) continuă proiectele de colaborare cu mediul de cercetare și dezvoltă parteneriate cu institutele naționale de cercetare cu scopul promovării ofertei de cercetare dar și a nevoilor acestora de colaborare către și cu mediul de afaceri.

MSP promovează către mediul de afaceri serviciile de cercetare și tehnologice ale institutelor naționale de cercetare dezvoltare cu care a încheiat acorduri de cooperare.

Echipa Asociației MSP vizează, pe de-o parte, colaborări contractuale între firme și institute, iar pe de altă parte, crearea de consorții care să acceseze instrumente de finanțare pentru proiecte comune.

Astfel, în luna februarie 2021, Asociația ,,Măgurele Science Park”(MSP) a încheiat un nou acord de cooperare, de această dată cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – (INCDMRR) ICPMRR București, având ca obiective:

 • Dezvoltarea economiei regionale și creșterea competitivității, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul U.E:
 • Facilitarea valorificării rezultatelor cercetării către mediul economic, conform cerințelor și nevoilor pieței, prin intensificarea colaborării între entitățile din cercetare și mediul privat.                         

”Parteneriatul încheiat cu (INCDMRR) ICPMRR București, ne aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre, de a conecta “oferta serviciilor de cercetare” (majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare si universități) cu “nevoia de dezvoltare (tehnologică)” a mediului privat, în scopul valorificării expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative pentru comunitate”,  declară echipa MSP.

Cuvânt Reprezentant legal (INCDMRR) ICPMRR București

Ne bucurăm și suntem onorați să vă fim partener în acest drum al promovării institutelor naționale de cercetare în mediul de afaceri! Sperăm să fie o colaborare fructuoasă de ambele părți!

Cine este (INCDMRR) ICPMRR București?

INCDMRR București este unul dintre leaderii români în domeniul furnizării de tehnologie, specializat în: minerit, geo-minerit, geo-mecanică, procesarea minereurilor, metalurgie extractivă, decontaminarea apelor reziduale, reabilitarea site-urilor și ingineria mediului, în domeniul resurselor radioactive.

Colaborând îndeaproape cu organizații din industrie și organizații de cercetare, INCDMRR oferă experiență în cercetare și dezvoltare, în efectuarea de teste pilot/în situ/de laborator, evaluarea stabilității structurilor miniere, tehnologii de procesare pentru metale radioactive, rare, prețioase și neferoase.

Principalele direcții de activitate ale (INCDMRR) ICPMRR sunt reprezentate de:

 • Cercetări fundamentale și aplicative în domeniul extractiei, procesării și purificării uraniului, radioprotecției și reabilitării ecologice a mediului afectat de activitățile specifice domeniului;
 • Studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoză și prognoză în domeniu;
 • Cercetări aplicative și/sau tehnologice în domeniul valorificării resurselor minerale;
 • Inginerie și consultanță în domeniul protecției mediului (probe, masurători, soluții de reabilitare/modernizare/retehnologizare, diagnoză, teste, monitorizări, studii de impact, bilanțuri de mediu, analize de risc radiologic și securitate nucleară, puneri în funcțiune, auditori, etc);
 • Activitaţi de inginerie şi consultanţă din domeniul resurselor minerale (soluţii de reabilitare /modernizare/retehnologizare a instalaţiilor de exploatare, procesare şi purificare a uraniului şi a altor resurse minerale; diagnoză, măsuratori, teste, încercări, monitorizări; analize de risc radiologic şi securitate nucleară);
 • Activităţi conexe activităţii de cercetare – dezvoltare (analize fizico-chimice; microproducție metale prețioase (aur,argint); Teste/recuperare/obținere Au și Ag din surse primare și secundare(minereu, deșeuri prin procedee hidrometalurgice; prospecțiuni electrometrice, magnetometrice și georadar; concentrare elemente utile);
 • Elaborare documentații tehnice, programe de lucrări, proiecte și studii de mediu, rapoarte geologice; elaborare documentații tehnice, memorii și proiecte pentru obținerea avizelor, autorizațiilor, acordurilor necesare pentru execuția lucrărilor;
 • Transport surse radioactive (închise și deschise) – autorizat CNCAN.

Despre Asociația Măgurele Science Park:

 • este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale;
 • are ca scop stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate;
 • urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat;
 • susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea ideilor antreprenorilor în scopul dezvoltării de parteneriate de colaborare sau identificarea surselor de finanțare necesare transpunerii lor în practică;
 • promovează inovarea, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei;
 • susține dezvoltarea economică bazată pe domeniile de specializare inteligentă;
 • sprijină încheierea unor parteneriate la nivel național și european și crearea de rețele (networking) pentru valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării;
 • urmărește atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiții și a investitorilor de tip”bussines angels” pentru finanțarea activității de transfer tehnologic, precum și de modernizare și sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri;
 • urmărește dezvoltarea de infrastructuri si metode în vederea derulării de activități, proiecte, parteneriate în domeniul educațional, cu precădere STEAM, antreprenoriat și inovare.

În cazul în care activitatea noastră prezintă un interes pentru dvs., în vederea începerii unei colaborări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail: [email protected].

AGERPRES: 23 februarie 2021

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen + 4 =