Back

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) a încheiat un nou acord de cooperare cu Universitatea ”Spiru Haret” din București

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) continuă proiectele de colaborare cu mediul de cercetare și dezvoltă parteneriate cu diferiti actori cheie, în scopul promovării ofertei de cercetare, dar și a nevoilor acestora de colaborare către și cu mediul de afaceri. MSP promovează către mediul de afaceri serviciile de cercetare și tehnologice ale partenerilor din mediul de cercetare cu care a încheiat acorduri de cooperare.

Echipa Asociației MSP vizează, pe de-o parte, colaborări contractuale între firme și institute, iar pe de altă parte, crearea de consorții care să acceseze instrumente de finanțare pentru proiecte comune.

Astfel, în luna iunie 2021, Asociația ,,Măgurele Science Park”(MSP) a încheiat un nou acord de cooperare, de această dată cu Universitatea ”Spiru Haret” din București, având ca obiective:

 • Dezvoltarea economiei regionale și creșterea competitivității, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul U.E:
 • Facilitarea valorificării rezultatelor cercetării către mediul economic, conform cerințelor și nevoilor pieței, prin intensificarea colaborării între entitățile din cercetare și mediul privat.

”Parteneriatul încheiat cu USH ne aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre, de a conecta “oferta serviciilor de cercetare” (majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare si universități) cu “nevoia de dezvoltare (tehnologică)” a mediului privat, în scopul valorificării expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative pentru comunitate”,  declară echipa MSP.

Suntem onorați de acest parteneriat. Ne propunem să colaborăm pe domenii specifice CDI și dezvoltării afacerilor, îmbinând competențele celor doi parteneri. Suntem deschiși pentru organizarea unor sesiuni comune de transfer de cunoștințe folositoare pentru specializarea inteligentă a Regiunii București – Ilfov și nu numai.” declară echipa USH Pro Business.

Despre  Universitatea Spiru Haret:

 • Universitatea Spiru Haret este cea mai mare instituție privată de învățământ superior din România, cu peste 30 de ani de activitate. USH generează și transferă cunoștințe către societate prin educație de bază și continuă, atât la nivel de licență, cât și de programe de masterat, care asigură dezvoltarea personală și o mai bună adaptare profesională a studenților săi, pentru a satisface nevoile mediului social și economic.
 • Aceste obiective sunt susținute și de cercetarea academică, prin dezvoltare, inovare și transfer de tehnologie realizate instrumental de structuri specifice precum USH Pro Business, Centrul de Transfer Tehnologic sau Institutul Central de Cercetare Științifică.
 • USH Pro Business este centrul specializat în activități dedicate mediului antreprenorial care oferă servicii și asistență în antreprenoriat, parteneriat în inovare și cercetare, servicii de marketing, organizare de evenimente, misiuni economice, servicii integrate de export pentru IMM-uri. În cadrul USH Pro Business, funcționează un centru de transfer tehnologic acreditat în domeniul industrii creative.
 • Activitățile întreprinse de CTT Pro Transfer se derulează în cadrul mai multor categorii de servicii de transfer tehnologic deservind nu numai regiunea București Ilfov, ci și alte regiuni de dezvoltare din țară (Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud Est).
 • CTT valorifică rezultatele activităților de cercetare prin promovarea acestora în mediul economic (conferințe, seminarii, workshop uri, newslatters, târguri și expoziții).
 •  CTT asigură serviciile specializate și de asistență în preluarea de know how, licențe, brevete, transfer tehnologic.
 • Serviciile oferite de CTT Pro Transfer spre deosebire de alte tipuri de servicii de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor antreprenoriale, se adresează cu precădere activităților inovative ale firmelor, cu impact direct asupra creșterii competitivității produselor și serviciilor oferite atât pe piața internă cât și la export.

Despre Asociația Măgurele Science Park:

 • este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale;
 • are ca scop stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate;
 • urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat;
 • susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea ideilor antreprenorilor în scopul dezvoltării de parteneriate de colaborare sau identificarea surselor de finanțare necesare transpunerii lor în practică;
 • promovează inovarea, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei;
 • susține dezvoltarea economică bazată pe domeniile de specializare inteligentă;
 • sprijină încheierea unor parteneriate la nivel național și european și crearea de rețele (networking) pentru valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării;
 • urmărește atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiții și a investitorilor de tip”bussines angels” pentru finanțarea activității de transfer tehnologic, precum și de modernizare și sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri;
 • urmărește dezvoltarea de infrastructuri si metode în vederea derulării de activități, proiecte, parteneriate în domeniul educațional, cu precădere STEAM, antreprenoriat și inovare.

În cazul în care activitatea noastră prezintă un interes pentru dvs., în vederea începerii unei colaborări, ne puteți contacta pe adresa de mail [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nine + 16 =