Back

Asociația ,,Măgurele Science Park”(MSP) continuă dezvoltarea comunității din mediul de afaceri

Asociația ,,Măgurele Science Park” a semnat un protocol de colaborare cu THIAPER SYSTEMS în contextul pregătirii dezvoltării proiectului investițional Parcul Științific și Tehnologic ”Măgurele Science Park”(MSP).

Cine este THIAPER SYSTEMS?

Thiaper Systems este fondatorul primei platforme de minare de procese dezvoltată în România,  sub denumirea ThiaperProcess.

Soluția transformă amprenta digitală a entităților de interes dintr-un sistem, într-un model de ansamblu, cuantificat (cu frecvențe, timpi de așteptare) al succesiunii activităților acestora.

Soluția este validată în domeniul medical, și aplicabilă în orice domeniu de interes, dacă  există: ID-ul entităților de interes (de exemplu, în logistică: ID-ul coletului), ID-ul activităților de interes (de exemplu: în procesare / expediat / returnat ), și o amprentă de timp asociată cu fiecare activitate înregistrată în baza de date.

Minarea de procese ajută la :

  • Optimizarea timpului necesar pentru a obține o viziune de ansamblu a proceselor de la fața locului.
  • Descoperirea ineficiențelor, end-to-end  (timpi de așteptare neașteptat de lungi, secvențe repetitive de pasi care adauga intarzieri nedorite, gradual, cozi de asteptare).
  • Verificarea conformitatii proceselor: descoperirea comportamentului neasteptat, si a devierilor de la așteptări.
  • Comparația modului de lucru (de exemplu, între diferite departamente).
  • Comparația comportamentului observat cu norme oficiale (pentru audit).
  • Înțelegerea modului normal de lucru, pentru a standardiza.

“Mergem dincolo de analiza datelor, categorizare sau predicție, și ne focusăm pe identificarea și cuantificarea fluxurilor de procese.  Am demarat proiectul în Aprilie 2019, și am validat MVP-ul cu cel mai mare lanț de spitale privat din Portugalia. Soluția este aplicabilă în orice domeniu în care ar fi de interes o analiză de ansamblu a parcursului entităților într-un sistem.

Sperăm ca ecosistemul format în jurul Parcului Științific și Tehnologic Măgurele să ne înlesneasca accesul la potențiale parteneriate cu firme private – în cadrul cărora să ne validăm soluția în domenii / studii de caz noi),  și cu universități – în cadrul cărora să cercetăm soluții noi sau îmbunătățiri pentru algoritmi de minare / optimizare de procese, și interfața cu utilizatorul.” – Thiaper Systems

Mai multe informații referitoare la Thiaper Systems găsiți aici https://thiaper.ro/

“Unul dintre obiectivele specifice ale Asociației “Măgurele Science Park”  este acela de conectare a “ofertei serviciilor de cercetare” (majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare și universități) cu “nevoia de dezvoltare (tehnologică)” a mediului privat, în scopul valorificării expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative pentru comunitate și speram ca acest parteneriat încheiat cu Thiaper Systems să fie benefic nevoii de cercetare.” – AsociațiaMăgurele Science Park” 

Despre Asociația Măgurele Science Park”

Este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale.

Are ca scop stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate.

Urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat.

Susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea ideilor antreprenorilor în scopul dezvoltării de parteneriate de colaborare sau identificarea surselor de finanțare necesare transpunerii lor în practică.

Promovează inovarea, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei; susține dezvoltarea economică bazată pe domeniile de specializare inteligentă; sprijină încheierea unor parteneriate la nivel național și european și crearea de rețele (networking) pentru valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării; urmărește atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiții și a investitorilor de tip ”bussines angels” pentru finanțarea activității de transfer tehnologic, precum și de modernizare și sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri; urmărește dezvoltarea de infrastructuri si metode în vederea derulării de activități, proiecte, parteneriate în domeniul educațional, cu precădere STEAM, antreprenoriat și inovare.

AGERPRES: 9 decembrie 2020

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

six + eight =