Back

Connect Activități

iulie 22, 2022

A7. Informare și publicitate

iulie 22, 2022

A.6. Management proiectului și decontarea cheltuielilor generale de administrație A6.1 Managementul operațional de proiect A6.2 Decontarea...

iulie 22, 2022

A5. Derularea unei campanii publice de promovare A5.1 Campanie de promovare la nivelul Regiunii BI în...

iulie 22, 2022

A4. Dezvoltarea unui plan de acțiune (Blue paper) pentru susținterea și promovarea dezvoltării la nivel local...

iulie 22, 2022

A3. Crearea comunității locale cu actori relevanți din ecosistemul CDI A3.1 Identificarea și implicarea actorilor relevanți...

iulie 22, 2022

A2. Îmbunătățirea capacității reprezentanților asociației MSP de a propune instrumente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI...

iulie 22, 2022

A1. Identificarea capacității actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare locală a ecosistemului...