Back

Acord de cooperare cu Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) a încheiat un acord de cooperare cu Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A.

Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) continuă proiectele de colaborare cu mediul de cercetare și dezvoltă parteneriate cu institutele naționale de cercetare cu scopul promovării ofertei de cercetare dar și a nevoilor acestora de colaborare către și cu mediul de afaceri.

MSP promovează către mediul de afaceri serviciile de cercetare și tehnologice ale institutelor naționale de cercetare dezvoltare cu care a încheiat acorduri de cooperare.

Echipa Asociației MSP vizează, pe de-o parte, colaborări contractuale între firme și institute, iar pe de altă parte, crearea de consorții care să acceseze instrumente de finanțare pentru proiecte comune.

Astfel, în luna aprilie 2021, Asociația ,,Măgurele Science Park”(MSP) a încheiat un nou acord de cooperare, de această dată Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A., având ca obiective:

 • Dezvoltarea economiei regionale și creșterea competitivității, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul U.E:
 • Facilitarea valorificării rezultatelor cercetării către mediul economic, conform cerințelor și nevoilor pieței, prin intensificarea colaborării între entitățile din cercetare și mediul privat.

Parteneriatul încheiat cu Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A.., ne aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre, de a conecta “oferta serviciilor de cercetare” (majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare si universități) cu “nevoia de dezvoltare (tehnologică)” a mediului privat, în scopul valorificării expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative pentru comunitate”,  declară Paula Bădinu, responsabil de relația cu mediul de cercetare- Asociația Măgurele Science Park.

Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A.

Avem intenția de a extinde colaborarea cu partenerii noștri din Asociația “Măgurele Science Park“ pentru a iniția noi proiecte în România sau la nivel internațional în domeniul sistemelor și infrastructurii de transport.

Direcțiile principale de activitate în cadrul institutului sunt:

 • Cercetare – Dezvoltare – Inovare
 • Agremente tehnice
 • Certificarea conformității produselor și a sistemelor de calitate
 • Încercări și analize de laborator de gradul I

Subiectele noastre actuale în domeniul cercetării sunt:

 • Tehnologii inovatoare și eficiente pentru structurarea rețelelor „hub-and-spoke” de transport intermodal, conectate la strategiile europene;
 • Cercetarea inovatoare asistată de calculator în domeniul materialelor de sinteză eco-eficiente aplicate în execuția infrastructurii rutiere;
 • Evaluarea performanțelor tehnice ale produselor pentru construcții în conformitate cu reglementările în vigoare.

Despre  Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans S.A.

 • Este organizată ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și dispune de specialiști de înaltă calificare și cercetători știintifici specializați în domeniul transporturilor și materialelor inovative.
 • Calitatea lucrărilor efectuate în cadrul Institutului este asigurată de o echipă multidisciplinară de specialiști: ingineri proiectanți specializați în construcția de drumuri și poduri, ingineri mecanici, experți, ingineri specialiști în transporturile rutiere și feroviare, ingineri în domeniul hidrotehnic, ingineri specialiști în construcția navelor, chimiști, geologi, economiști, specialiști în analiza economico – financiară, juriști, experți corporate, psihologi, traducători. De asemenea, Institutul colaborează cu specialiști de la cele mai renumite universități și alte institute de cercetare. În ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un număr impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.
 • INCERTRANS, a fost înfiinţat în anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul Tehnologic CFR, înființat în 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). În prezent Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este acționar majoritar deținând 64,5052 % din acțiuni, SIF Muntenia 22,7588 % iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice.

Despre Asociația Măgurele Science Park:

 • este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale;
 • are ca scop stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate;
 • urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat;
 • susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea ideilor antreprenorilor în scopul dezvoltării de parteneriate de colaborare sau identificarea surselor de finanțare necesare transpunerii lor în practică;
 • promovează inovarea, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei;
 • susține dezvoltarea economică bazată pe domeniile de specializare inteligentă;
 • sprijină încheierea unor parteneriate la nivel național și european și crearea de rețele (networking) pentru valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării;
 • urmărește atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiții și a investitorilor de tip”bussines angels” pentru finanțarea activității de transfer tehnologic, precum și de modernizare și sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri;
 • urmărește dezvoltarea de infrastructuri si metode în vederea derulării de activități, proiecte, parteneriate în domeniul educațional, cu precădere STEAM, antreprenoriat și inovare.

În cazul în care activitatea noastră prezintă un interes pentru dvs., în vederea începerii unei colaborări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

fourteen + fourteen =