Back

Boost to Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth

DESCRIERE

Apelul va finanța proiectele depuse de start-up-uri românești. Accentul proiectelor ar trebui să fie unul dintre cele trei domenii principale ale programului:

  • inovarea în domeniul industriei verzi;
  • creșterea albastră;
  • tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

SCOP

Rezultatul așteptat al proiectelor finanțate este o competitivitate sporită pentru întreprinderile române din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă.

OBIECTIVE

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la dezvoltarea și aplicarea de tehnologii, procese și soluții inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și la procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Grupul țintă pentru acest apel sunt microîntreprinderile mici și întreprinderile mici din România. Start-up-urile pot aplica împreună cu partenerii. Partenerii pot fi entități din România sau într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda sau Liechtenstein).

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Inovare în industria verde

Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
Dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii ecologice
Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

Creșterea albastră

Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
Dezvoltare și investiții în tehnologia bio albastră
Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere ale fundului mării
Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea

TIC

Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente TIC

ENTITĂȚI ELIGIBILE:

  • microîntreprinderi
  • întreprinderi mici

BUGET TOTAL: 1,000,000 euro

FINANȚATOR: Innovation Norway

VALOARE GRANT: între 10.000 euro – 200.000 euro

TERMEN LIMITĂ: 18 nov 2021

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Criterii de eligibilitate: Pot aplica microîntreprinderile și întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea UE 2003/3611, înregistrate ca persoane juridice în România și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă privind societățile comerciale, respectiv Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către începătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare

De asemenea, solicitanții trebuie să fie stabiliți și înregistrați cu cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de funcționare la data limită a apelului; trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului
solicitanții eligibili sunt întreprinderi mici nelistate până la patru ani de la înregistrare, care nu au distribuit încă profituri și nu au fost formate printr-o fuziune.

Parteneri eligibili: Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale înregistrate în România sau în unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Info detalii: aici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 2 =