Back

EIT Manufacturing SME Transform

Prin apelul “SME Transform Call” se dorește sprijinul IMM-urilor care sunt interesate să implementeze proiecte de transformare folosind propriile linii de producție/propriile echipamente.

SCOP:

EIT Manufacturing organizează un apel deschis pentru IMM-urile din zona de producție înregistrate în UE sau într-o țară asociată programului Orizont Europa sub denumirea de “Sme Transform Call 2021”, o inițiativă care are scopul de a duce IMM-urile producătoare la următorul nivel de competitivitate prin sprijinirea proiectelor de transformare.

OBIECTIVE:

Apelul SME Transform are drept scop sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care urmăresc să își digitalizeze procesele de producție din cadrul firmei. Inițiativa va veni în ajutorul firmelor care se confruntă cu una sau mai multe dintre următoarele probleme:

 • Lipsa expertizei;
 • Lipsa resurselor interne;
 • Lipsa unei rețele dei furnizori de tehnologie;
 • Resurse financiare limitate;
 • Nu știu cum și de unde să înceapă.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI:

Pachetul de asistență financiară pentru digitalizare poate fi folosit pentru:

 • Sprijin în timpul conceptualizării proiectului și pe perioada implementării;
 • Atragerea unor furnizori de tehnologie potriviți afacerii;
 • Facilitarea generală a proiectului;
 • Acces la rețeaua europeană de clienți, parteneri și instituții din UE;
 • Brand awareness și vizibilitate în piață.

ENTITĂȚI ELIGIBILE:

Proiectele eligibile pentru finanțare trebuie să vizeze linii sau sisteme de producție care trebuie și pot fi îmbunătățite prin tehnologia digitală.

IMM-urile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Să corespundă definiției UE a unui IMM: „Categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) este alcătuită din întreprindericu mai puțin de 250 de persoane angajate și care au o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 50 de milioane EUR.43 milioane EUR.”
Sediul social constituit în orice țară din Orizont Europa și cu un număr semnificativ de întreprinderi industriale sau prezență industrială și comercială semnificativă (20 %) în alte țări din Orizont Europa.
Prezența industrială este definită ca fiind mai mare de 20% din forța de muncă a unei companii, în timp ce prezența comercială este definită ca fiind mai mare de 20% din vânzările unei companii.

În plus, proiectul de transformare trebuie să aibă loc într-o țară din Orizont Europa.

FINANȚATOR: EIT Manufacturing & Comisia Europeană

VALOARE GRANT: max 150.000 de euro

TERMEN LIMITĂ: 30 sept 2021

Detalii aici:

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Beneficii:

 • În funcție de nevoi și tipul de proiect propus, solicitanții pot beneficia de un pachet de servicii și, opțional, de pachetul financiar parțial rambursabil.
 • Pachetul de servicii include următoarele beneficii:
 • Sprijin dedicat în facilitarea, conceptualizarea și implementarea generală a proiectului;
 • Tehnologii sursă și furnizori;
 • Punere în contact cu experți relevanți pentru proiect;
 • Acces la rețeaua EIT Manufacturing și vizibilitate internațională.

Criterii de evaluare:

 • Procesul de selecție se va concentra pe următoarele criterii principale de evaluare:
 • O aliniere strategică puternică la obiectivele apelului, puncte de durere bine definite care necesită transformare și o viziune clară asupra modului în care proiectul de transformare va ajuta IMM-ul să rămână competitiv;
 • Avantaje clar definite pe care punerea în aplicare a proiectului le va aduce IMM-urilor în ceea ce privește economia, creșterea eficienței, vânzări etc.;
 • O viziune echilibrată și realistă a resurselor și timpului necesar pentru a realiza cu succes beneficiile proiectului de transformare;
 • Impresia generală asupra proiectului introdus (calitate, motivație și impact).

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen − one =