Back

Primul pact ecologic local din România se dezvoltă în Ilfov! 

Județul Ilfov împreună cu Orașul Torino dezvoltă primele pacte verzi locale din România și Italia în cadrul unui proiect cofinanțat de Comisia Europeană, coordonat de fonduri-structurale.ro. Proiectul își propune ca până în anul 2024 să creeze premisele cooperării dintre IMM-urile locale și autoritățile publice și să faciliteze dezvoltarea de politici publice care să sprijine adoptarea de soluții verzi și digitale de către IMM-urile din Ilfov și Torino. Proiectul are ca parteneri Asociația Măgurele Science Park în România și Environment Park în Italia.

În cadrul proiectului vor fi analizate normele locale și vor fi încurajate soluții pentru colaborarea dintre mediul public și cel privat pentru adoptarea de modele de business „verzi” și digitale pentru dezvoltarea rezilienței companiilor mici din cele două regiuni. În procesul de dezvoltare a pactelor ecologice locale vor fi implicați reprezentanți ai tuturor stakeholderilor relevanți, procesul de co-creare fiind ghidat de experțidin Amsterdam – oraș etalon în implementarea unui pact ecologic.

 În cadrul proiectului:

  • 5 IMM-uri vor fi sprijinite să deruleze campanii de crowdfunding pentru introducerea pe piață a unor produse „verzi”, care vizează economia circulară;
  • 10 IMM-uri vor beneficia de mentorat în inovare, dezvoltarea de soluții „verzi” și digitalizare;
  • IMM-urile din cele două regiuni vor primi îndrumare din partea experților fonduri-structurale.ro pentru identificarea și obţinerea de finanțări europene (gestionate la nivel national sau european).

Proiectul reprezintă o inițiativă de pionierat în România și va explica și aplica pentru prima dată conceptele „Green Deal”-ului european la nivelul autorităților și IMM-urilor care își vor adapta modelele de business. La nivel european, Comisia a selectat 8 proiecte pe care le va sprijini să dezvolte pacte ecologice locale, care vor deveni exemple pentru noi comunități. În cadrul acestei inițiative europene se dezvoltă pacte ecologice locale în Italia, România, Franța, Finlanda, Germania, Suedia, Croația, Austria, Danemarca, Olanda, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cipru și Spania.

“Ne bucurăm să fim primul județ din România care implementează un pact verde local. Credem că în acest moment devine tot mai evidentă importanța alocării resurselor și încurajarea IMM-urilor în adoptarea unui plan de dezvoltare care ține cont de mediul înconjurător și de nevoia tot mai crescută de sustenabilitate. Nu există creștere pe termen lung fără viziune, iar la baza acestei viziuni stau atât colaborarea între autorități și mediul privat pentru dezvoltarea de politici, precum și eforturile susținute ale întreprinderilor mici și mijlocii care dezvoltă afaceri sănătoase nu doar din punct de vedere financiar, ci și social” – Mihaela Toader, Președintele Asociației Măgurele Science Park și Administrator Public al Județului Ilfov.

Proiectul SME4GREEN, scris și coordonat de fonduri-structurale.ro, este cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul „Single Market Program”.

Pentru mai multe detalii și înscriere la activități:

Raluca Prelucă

Manager proiect

Fonduri-structurale.ro

[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 − 13 =