Back

Produsul LITTAR® – Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării şi activează pe piaţa serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul transporturilor, a infrastructurii rutiere și a materialelor de construcții utilizate pentru obiectivele de infrastructură rutieră din România.

În cadrul INCERTRANS se desfăşoară următoarele activităţi principale, organizate pe următoarele direcţii specifice:

  • Cercetare-Dezvoltare-Inovare cu un pronunțat caracter aplicativ în domeniile: infrastructură de transport, trafic, planuri de mobilitate și organizare a circulației, mediu înconjurător, hărți de zgomot și planuri de mobilitate urbană durabilă;
  • Laborator de încercări materiale din domeniul construcțiilor și a infrastructurii rutiere de transport;
  • Agremente tehnice în construcţii;
  • Certificare de produse utilizate în construcţii (organism acreditat european – NB 1833).

INCERTRANS S.A. are o istorie de peste 90 de ani; actuala denumire datează din anul 1993, dar existența acestuia are ca reper 8 ianuarie 1929, odată cu înființarea Institutului Tehnologic CFR.

Unul din proiectele de top este reprezentat de produsul LITTAR®, care reprezintă cea mai nouă soluție de obținere a unui beton asfaltic, pentru un strat unic de bază și de legătură a infrastructurii rutiere, compus dintr-un amestec bituminos, care conţine agregate derivate din sticlă reciclată concasată și sortată 0/4 și 4/8 mm şi plastic reciclat mărunţit corespunzător sortului 0/10 mm.

Noul material este obiectul unei invenții înregistrată la OSIM cu nr. A/00973/2021, este agrementat tehnic de către INCERTRANS SA și înregistrat internațional la WIPO (ePCT/RO2022/050010). Produsul este constituit în două rețete: cu înlocuirea totală sau parțială a agregatelor minerale convenționale: nisip, agregate din roci și filer. Rețeta obținută îndeplinește toate cerințele normative impuse pentru drumurile din clasa tehnică 3, 4 și 5.

Punerea în operă și compactarea în cazul produsului Littar® se face cu aceleași mașini și în aceleași condiții utilizate pentru amestecurile asfaltice convenționale. Pentru fiecare kilometru de drum construit cu Littar, amprenta de CO2 se reduce cu 1046 tone. Sunt necesare mai puține resurse pentru a produce, transporta și aplica fundațiile Littar®, în comparație cu materialele de fundație convenționale sau cu soluțiile de recuperare a deșeurilor. Acest produs este 100% românesc și este rezultatul unui parteneriat dintre INCERTRANS S.A. București și The Climate Change SRL din Cluj-Napoca.

Secțiune rutieră – Produsul Littar®

Link: https://incertrans.ro/; https://theclimatechangecompany.com/littar/

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seven + four =