Back

Interviu | Seedpods

De Adrian Rotaru, Dan Gabriel Ghiță, Alexandru State, Doru Păceșilă și Alexandra Ivan – Revista MSP nr.8

SEEDPODS dorește să redefinească împădurirea prin utilizarea dronelor pentru plantarea eficientă a puieților. Acest proces nou implică lansarea puieților prin intermediul unor proiectile aerodinamice, stabilizate vertical, acumulând impuls prin cădere liberă. Odată ajunși în sol, proiectilele se deschid și se biodegradează, pregătind terenul pentru creșterea puieților. Cu un cost mai mic, o viteză de implementare mai mare, precizie sporită și scalabilitate industrială, SEEDPODS dorește să joace un rol important în viitorul eforturilor de împădurire.

Rădăcinile Noastre în Exploatarea Lemnului

În urmă cu aproximativ 8000 de ani, strămoșii noștri au inițiat utilizarea lemnului ca sursă primară de energie, prin tăierea arborilor. Această exploatare a generat un excedent de energie, eliberat prin ardere sub formă de căldură, facilitând dezvoltarea societăților umane. Lemnul era o resursă abundentă, deoarece pădurile acopereau extinse teritorii în acea perioadă, în zone climatice propice.
Defrișările masive au transformat mari suprafețe de pădure în spații necesare pentru așezămintele umane, utilizând lemnul și ca material de construcție. Estimările indică o pierdere situată între 30 și 50 la sută din suprafața pădurilor planetare, deși cifrele exacte rămân incerte.
Ceea ce considerăm acum o lume modernă, tehnologic avansată și familiară, are rădăcini adânci în exploatarea continuă a lemnului pe durata mileniilor. Ceea ce însă nu era cunoscut la acea vreme, este că pădurile serveau și un rol vital în biosfera terestră, contribuind semnificativ la sechestrarea CO2 din atmosferă și reglarea climatică.
Procesele chimice fundamentale pentru viața pe Pământ implică reacții de oxidare, cu CO2 ca produs secundar. Pădurea planetară, fiind principalul actor în sechestrarea acestui gaz, a funcționat ca un mare regulator al climei.
Cu toate acestea, paradoxal, exploatarea extensivă a pădurilor pentru a satisface nevoile energetice ale societăților noastre sofisticate a creat o dilemă. Defrișarea acestui mare regulator, precum și eliberarea masivă de carbon sechestrat înapoi în atmosferă a contribuit la creșterea concentrației de CO2, generând efecte semnificative asupra climei globale.
Astfel, acumularea istorică de carbon, acum transformată în combustibil fosil, alimentează progresul societății, avansând de la Revoluția Industrială către epoca modernă. Cu toate acestea, ne confruntăm acum cu consecințele acestui fenomen, conștienți fiind că avem o datorie istorică de achitat pentru implicațiile pe care le resimțim în contemporaneitate.

Importanța Pădurilor în Climă și Biosferă

Primăvara marchează reînvierea procesului de fotosinteză, determinând o scădere semnificativă a nivelului de CO2 în emisfera nordică timp de două luni pe an. Arborii utilizează lumina solară pentru a disocia molecular dioxidul de carbon, reținând carbonul în sol și eliberând O2 în atmosferă. Cu venirea verii, temperaturile ridicate favorizează reducerea umidității solului, încetinind fotosinteza și privând arborii de resursa vitală a apei. Acesta este momentul când oceanul preia sechestrarea CO2, dar cu costul acidificării sale, inițiind o reacție chimică în lanț. Această succesiune de evenimente declanșează o criză climatică, a cărei amploare rămâne parțial înțeleasă. Cu toate acestea, problema principală derivă din evoluția lentă a schimbărilor climatice, determinată de masa considerabilă a atmosferei terestre. Revenirea la condiții gestionabile, dacă este posibilă, va fi la fel de încetă și anevoioasă.


În momentul redactării acestui articol, temperatura planetară medie a crescut cu aproximativ 1 grad Celsius față de valorile din 1880. Cu toate că această creștere pare neglijabilă, în realitate, impactul său este semnificativ, mai ales în contextul acumulării masive de energie termică în atmosfera terestră. Această acumulare, echivalentă cu 1 miliard de tera-jouli, a generat anomalii climatice extreme, alimentate continuu de creșterea nivelului de CO2.


La momentul actual, nu există o tehnologie eficientă din punct de vedere economic și tehnologic pentru sechestrarea CO2 la scară industrială. Ironia constă în faptul că natura dispune de organisme evoluate, cum ar fi arborii, specializați pentru această funcție vitală. Cu toate că exploatarea lemnului a contribuit semnificativ la progresul societăților, acum constatăm că acest proces are și consecințe negative.


În prezent, abordarea principală pentru combaterea schimbărilor climatice constă în împădurirea extinsă, promovată prin legislație și reglementată prin impozitare pe CO2 și tranzacționare de certificate verzi. Împreună cu alte practici de reducere, refolosire și reciclare a resurselor, plantarea de noi arbori devine un instrument esențial în lupta împotriva acumulării de CO2. În această perspectivă, proiectul SEEDPODS a fost inițiat pentru a contribui la această cauză.

SEEDPODS: Revoluționând Împădurirea

Pentru a atinge neutralitatea carbonică prin extinderea suprafețelor împădurite, România ar necesita cel puțin 300 de milioane de arbori montani suplimentari. Astfel, SEEDPODS abordează esențiala întrebare: “Care sunt necesitățile tehnologice și logistice pentru a planta 300 de milioane de arbori în cel mai economic mod, folosind o tehnică rapidă și precisă?” Prototipul soluției noastre este ilustrat în imaginea următoare:


În prima fază, SEEDPODS utilizează puieți de brad, pin și molid, cu o înălțime de 20-30 cm și rădăcini dezvoltate la plantare. Acest aspect diferențiază SEEDPODS de tehnici obișnuite, care folosesc vehicule aeriene pentru dispersarea simplă a semințelor.
În a doua etapă, pentru a asigura succesul plantării, sunt necesare trei operațiuni succesive. Transportul puieților la locul de plantare, crearea unui spațiu optim în pământ pentru introducerea rădăcinii și inserarea mecanică a puieților în sol. Aceste operațiuni devin complicate și costisitoare când trebuie repetate milioane de ori. Răspunsul SEEDPODS constă într-o tehnică revoluționară numită “Implantare Asistată Gravitațional”.


Prin această tehnică, puieții sunt încărcați în drone de capacitate mare și transportați prin aer către locurile de plantare, inclusiv zone dificil accesibile. Fiecare puiet are o coordonată pre-stabilită, iar sistemul proprietar SEEDPODS de poziționare și compensare la vânt, împreună cu un mecanism automatizat de eliberare și confirmare a plantării, permite implantarea de la 100 de metri altitudine, cu o precizie de +/- 0.5 m și adâncime de 10 cm. Această soluție automatizată asigură repetabilitate în plantare pentru milioane de puieți.

SEEDPODS utilizează un proiectil aerodinamic și biodegradabil pentru implantare. Proiectilul, eliberat din dronă, se stabilizează vertical și acumulează energie cinetică în cădere liberă. Viteza de impact este ajustată în funcție de condițiile solului și adâncimea optimă de plantare. La impact, forma vârfului facilitează penetrarea solului, asigurând o implantare stabilă. Proiectilul se bio-degradează în 6 luni, furnizând nutrienți solului și completând ciclul ecologic. Rezultatul este atașat în imaginea atașată.


Într-o abordare industrială, proiectilele biodegradabile sunt trimise la pepiniere, unde puieții cresc direct în acestea. După 6-9 luni, puieții sunt pregătiți pentru plantare și încărcați în drone. Acest proces automatizat și scalabil industrial aduce o soluție inovatoare și eficientă pentru împădurire la scară mare.

În concluzie

SEEDPODS dorește să devină un punct de cotitură în domeniul împăduririi, oferind beneficii semnificative comparativ cu metodele tradiționale de plantare. Unul dintre aspectele importante este potențialul de a reduce costurile de plantare la aproximativ o treime din costurile curente pe hectar, revoluționând accesibilitatea la procesul de împădurire.


De asemenea, SEEDPODS are capacitatea de a transforma procesul de împădurire într-un efort industrial, deschizând calea către atingerea ambițioasei ținte de plantare a 300 de milioane de arbori, necesari pentru neutralitatea carbonică în România. Prin abordarea noastră, dorim nu doar să rezolvăm provocările actuale, ci și să contribuim la accelerarea procesului de reîmpădurire la scară națională.


Este important să subliniem că SEEDPODS se află într-o fază de dezvoltare, iar munca noastră pentru optimizarea și scalarea metodei va continua mulți ani de acum înainte. Suntem pe calea construirii unui lanț logistic robust pentru a iniția proiecte de plantare la nivel de hectare. Dacă doriți să ne susțineți în misiunea noastră, vă așteptăm să ne vizitați și să ne contactați, folosind informațiile de mai jos. Prin susținerea dvs., puteți deveni parte a acestei inițiative, contribuind la modelarea unui viitor mai verde și sustenabil pentru noi toți.

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen + six =