Back

Sistem laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile.

SOLICITANT

Institutul National de cercetare dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INFLPR

TITLUL CERERII DE BREVET/BREVETULUI

SISTEM LASER PENTRU APRINDEREA AMESTECURILOR COMBUSTIBILE

REZUMAT

Invenţia se referă la un sistem laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile. Sistemul, conform invenţiei, conţine un mediu activ compozit cilindric având o gaură centrală (3) pentru răcire în timpul funcţionării şi fiind compus dintr-un mediu activ laser (1) şi un mediu comutator pasiv (2) lipite între ele, un rezonator optic cu o oglindă (4) depusă pe suprafaţa liberă a mediului activ laser (1) şi o oglindă (5) de extracţie a radiaţiei laser depusă pe suprafaţa liberă a mediului comutator pasiv (2), nişte diode laser (6a-6d) cuplate la nişte fibre optice (7a-7d), care livrează radiaţie (8a-8d) la lungimea de undă de pompaj, direcţia de propagare fiind în lungul axei sistemului, un set de lentile (9a-9d), care focalizează fiecare radiaţie de pompaj, un sistem de prisme triunghiulare (10a-10d), care schimbă cu 90° direcţia de propagare a radiaţiei de pompaj, urmat de un alt sistem de prisme triunghiulare (11a-11d), care schimbă din nou cu 90° direcţia de propagare a radiaţiei laser, astfel încât fiecare radiaţie de pompaj este perpendiculară pe oglindă (4) şi este introdusă şi absorbită în zone determinate ale mediului activ laser (1).

REVENDICARI

  1. Un dispozitiv laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile caracterizat prin aceea că conţine un mediu activ compozit cilindric compus dintr-un mediu activ laser cilindric (1) şi un mediu comutator pasiv cilindric (2) acestea fiind lipite între ele prin metode optice iar mediul compozit este tubular cu o gaură cilindrică centrală (3) pentru răcire în timpul funcţionării; că rezonatorul optic este de tip monolitic având oglinda (4) cu reflectivitate de 100% la lungimea de undă laser şi cu transmisie ridicată la lungimea de undă de pompaj depusă pe suprafaţa liberă a mediului activ laser iar oglinda (5) de extracţie a radiaţiei laser este depusă pe suprafaţa liberă a mediului comutator pasiv; că diode laser (6a, 6b, 6c, 6d) cuplate la fibre optice (7a, 7b, 7c, 7d) livrează radiaţie (8a, 8b, 8c, 8d) la lungimea de undă de pompaj, direcţia de propagare fiind în lungul axei dispozitivului laser; că un set de lentile (9a, 9b, 9c, 9d) focalizează fiecare radiaţie de pompaj; că un sistem de prisme triunghiulare (10a, 10b, 10c, 10d) schimbă cu 90° direcţia de propagare a radiaţiei de pompaj urmat de un alt sistem de prisme triunghiulare (11a, 11b, 11c, 11d) care schimbă din nou cu 90° direcţia de propagare a radiaţiei laser, astfel încât fiecare radiaţie de pompaj este perpendiculară pe oglinda dielectrică (4) şi este introdusă şi absorbită în zone determinate ale mediului activ laser (1).
  2. Un dispozitiv laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că ghidarea radiaţiei de pompaj în mediul activ laser (1) se face cu prisme trapezoidale (15a, 15b, 15c, 15d) aflate în contact cu oglinda dielectrică (4).
  3. Un dispozitiv laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile, conform revendicării 1 şi revendicării 2, caracterizat prin aceea că diode laser (6a, 6b, 6c, 6d) cuplate la fibre optice (7a, 7b, 7c, 7d) livrează radiaţie de pompaj (8a, 8b, 8c, 8d) sub formă de pulsuri dreptunghiulare cu durată ajustabilă astfel încât mediul compozit laser emite fascicule laser (12a, 12b, 12c, 12d) care conţin un singur puls laser pentru un puls de pompaj sau conţin trenuri de pulsuri laser pentru un singur puls de pompaj.
  4. Un dispozitiv laser pentru aprinderea amestecurilor combustibile, conform revendicării 3, caracterizat prin aceea că lentile identice (13a, 13b, 13c, 13d) sunt plasate la aceeaşi distanţă de mediul compozit laser şi focalizează fasciculele laser pentru a iniţia puncte de aprindere (14a, 14b, 14c, 14d) situate în lungul axei sistemului la distanţe egale de lentile.
  5. Un dispozitiv laser, conform revendicării 3, caracterizat prin aceea că la distanţă egală de mediul compozit laser sunt plasate lentile (13a, 18, 19, 20) având distanţa focală diferită şi care focalizează fasciculele laser pentru a induce puncte de aprindere (14a, 21, 22, 23) situate la distanţe diferite de lentile pentru aprinderea într-un volum mare a amestecurilor combustibile.

Data publicare

30.10.2023

Doriti informatii suplimentare?

[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

8 − 4 =