Back

Anunț angajare Manager de proiect

Asociația Măgurele Science Park, cu sediul în Orașul Măgurele, strada Atomiștilor nr. 409, et.1, grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Consultant în management – Cod COR 242101

Atribuții ale postului ofertat:

  • Prospectează piața în vederea identificării potențialilor parteneri de colaborare din ecosistemul de cercetare – dezvoltare – inovare;
  • Se documentează permanent în domeniul afacerilor / managementului / programelor de finanțare și identifică surse de finanțare în domeniul de interes al asociației;
  • Elaborează oferte de colaborare, propuneri de proiecte în domeniul de interes al asociației (din surse de finanțare naționale și internaționale);
  • Promovează serviciile furnizate de asociație, conform planului de acțiune și obiectivelor stabilite și asumate;
  • Organizează și participă la diverse evenimente (dezbateri, instruire, promovare, conectarea stakeholderilor).

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată:

Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Experiență în managementul proiectelor (minim 5 ani, constituie avantaj experiență în mediul non-guvernamental, în domeniul educațional, al cercetării, inovării);
  • Experiență ca formator (constituie avantaj);
  • Experiență în organizarea de evenimente (format fizic și online).

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză nivel avansat.

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): Programul este de 8 ore/zi.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
  2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

Relații suplimentare la email: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 + two =