Back

Căutăm expert comunicare & PR cu experiență pentru a se alătura echipei part-time

Calificări necesare:

 • Studii superioare (minimum licență necesară) în comunicare, relații publice, dezvoltare internațională sau un alt sector conex;
 • Cel puțin trei ani de experiență în roluri axate pe comunicare;
 • Excelente abilitați de comunicare verbală și scrisă;
 • Cunostinte avansate de limba engleza;
 • Creativitate, flexibilitate, empatie si diplomație.

Responsabilităţi cheie:

 • Implementare tehnici de relații publice pentru o mai bună difuzare a informațiilor despre proiect și a punctelor de interes;
 • Promovarea inițiativelor Ora de Știut și Laser Valley Innovation Bootcamp 2024;
 • Dezvoltarea comunității educaționale MSP;
 • Creare de conținut specific pentru fiecare eveniment educațional, pe platformele Instagram și Facebook;
 • Participarea și crearea de materiale digitale de promovare ale evenimentelor organizate în cadrul celor 2 inițiative menționate mai sus;
 • Creare de materiale de promovare (articole de presă) pentru fiecare eveniment organizat în cadrul celor 2 initiative (articol de presa de inceput, și de final).

Tipul documentelor solicitate pentru angajare

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus poate atrage respingerea participării la interviu.

[DescarcăAnexa-1-Cerere-incriere-concurs

[DescarcăAnexa-2-Curriculum-vitae

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

7 + four =