Back

Cautam expert comunicare & PR cu experiență pentru a se alătura echipei part-time.

Calificări necesare:

 • Studii superioare (minimum licență necesară) în comunicare, relații publice, dezvoltare internațională sau un alt sector conex.
 • Cel puțin cinci ani de experiență în roluri axate pe comunicare, cu experiență semnificativă în dezvoltarea internațională, de preferință la proiecte europene.
 • Înțelegerea și experiența cu proiectele, reglementările și cerințele de conformitate sunt de dorit.
 • Excelente abilitați de comunicare verbală și scrisă.
 • Cunostinte avansate de limba engleza;
 • Creativitate, flexibilitate, empatie si diplomație.

Responsabilităţi cheie:

 • Lucru cu echipa de proiect pentru a dezvolta și implementa planuri și strategii de comunicare.
 • Elaborare content: istorii de succes, lecții învățate, comunicate de presa și rapoarte.
 • Implementare tehnici de relații publice pentru o mai bună difuzare a informațiilor despre proiect și a punctelor de interes.
 • Sprijin in evenimentele organizate, inclusiv pentru producerea de materiale promotionale, pregătirea prezentărilor vizuale, organizarea fotografiilor și videoclipurilor evenimentelor, facilitarea contactului cu mass-media etc.
 • Acoperire foto a evenimentelor și activităților, după cum este necesar.
 • Managementul de proiecte al tuturor instrumentelor de comunicare, fotografii, videoclipuri și evenimente într-un format digital.
 • Efectuarea de interviuri cu personalul proiectului și / sau parteneri, alte entitati.
 • Promovarea imaginii companiei si a proiectului;
 • Initierea si intretinerea comunicarii in legatura cu proiectul.
 • Crearea si dezvoltarea unei comunitati online active si interesate de serviciile si activitatile proiectului.
 • Crearea si promovarea imaginii publice a proiectului si companiei in acord cu cerintele proiectului.
 • Preluarea solicitarilor presei si formularea de materiale.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

[DescarcăAnexa-1-Cerere-incriere-concurs

[DescarcăAnexa-2-Curriculum-vitae

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =