Back

Anunț angajare – Expert PR & Comunicare  – COD COR 243201

Asociația ,,Măgurele Science Park”, cu sediul în Bucuresti (Bulevardul Doina Cornea 2F), organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Anunț angajare – Expert PR & Comunicare  – COD COR 243201

Atribuții ale postului ofertat:

 • Gestionează instrumentele de promovare ale asociației pe canalele social media;
 • Promovează activitățile și rezultatele asociației și ale comunitătii MSP prin instrumente de lucru proprii (e-newsletter, revistă,  articole, comunicate, website, interviuri etc.);
 • Dezvoltă și monitorizează mesaje și informatii în media privind activitatea asociației;
 • Dezvoltă rețelele de promovare ale asociației;
 • Organizează și promovează evenimentele asociației;
 • Dezvoltă grafica pentru diverse materiale promoționale;
 • Editează și/sau elaborează/contribuie la elaborarea după caz, la materiale publicitare și de comunicare, pe baza input-ului furnizat de echipa și partenerii comunității MSP.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiență profesională specifică solicitată:

Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Experiență în PR și Comunicare de minimum 3 ani
 • Cunoștințe solide de strategie de comunicare și relații publice, realizare de concepte și implementare activități
 • Experiență în crearea de continut creativ (editare grafică) pentru instrumentele de promovare ale asociației (e-newsletter, revista, webpage, rețele de socializare)
 • Experiența în relația cu mass media, update info pe cannalele de socializare ale asociației (FB, Twitter, LinkedIn, Google Business)
 • Culegere și analiză date
 • Experiență în utilizarea tehnologiilor informaționale (PC, Internet, Web)
 • Experiență în organizarea de evenimente/workshop, sesiuni
 • Experiență în cadrul organizațiilor non-guvernamentale constituie avantaj

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză (nivel avansat constitutie avantaj)

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): Programul este de 8 ore/zi.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1.Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2.Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, experiența, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate de medicina muncii (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 15.05.2024, ora 12.00, la adresa de e-mail [email protected].

Persoanele selectate în urma analizei documentelor transmise vor fi anunțate prin e-mail şi invitate la interviul care va avea loc în data de 16.05.2024, începând cu ora 10:00.

[DescarcăAnexa-1-Cerere-incriere-concurs

[DescarcăAnexa-2-Curriculum-vitae

Relații suplimentare la e-mail: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 + 6 =