Back

Anunț angajare Consultant în management – Cod COR 242101

Asociația Măgurele Science Park organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Consultant în management – Cod COR 242101

Data lansare anunt: 20.02.2023

Atribuții ale postului ofertat:

  • Propune, implementeaza si monitorizeaza măsurile/acțiunile intreprinse de catre asociatie in general, pe pilon educational (Ora de stiut, Concurs de modelare si printare 3D, webinarii educationale), in special;
  • Îndeplinirea obiectivelor stabilite si asumate, conform planului de actiune anual al asociatiei, in general si ale HUB-ului educational;
  • Atragerea in comunitatea MSP a actorilor din mediul educational;
  • Organizează și participă la diverse evenimente (dezbateri, instruire, promovare, conectarea stakeholderilor);
  • Promovează serviciile furnizate de asociație, conform planului de acțiune și obiectivelor stabilite și asumate;

Profilul celui pe care il cautam:

– colaborativ;

– spirit imaginativ si creativ;

– entuziast si cu energie de proiecte noi si inovative;

– sa conlucreze synergic;

– adaptabil si flexibil;

– sa creeze punti intre necesitatile, obiectivele, misiunea si valorile MSP si partenerii sai

– sa adune fapte, sa inteleaga situatia, legile si precedentele inainte de a propune recomandari si sa discute cu echipa rezultate previzibile;

– sa contribuie la planul de actiune ale proiectelor alaturi de echipa.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată

Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Experiență în organizarea de programe/initiative/ concursuri/tabere dedicate tinerilor la nivel national si/sau international, din sfera educationala;
  • Experiență în culegerea și procesarea datelor de la membri;
  • Experiență în organizarea de evenimente/ workshop-uri/sesiuni(format fizic și online).

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză nivel mediu

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): Programul este de 4 ore/zi, 20 ore/saptamana, inegal distribuite.

Activitatea se va desfasura la sediul din Strada Ernest Juvara nr.3-5, Bucuresti, Sector 6

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
  2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 27.02.2023, ora 16.30, la adresa de email [email protected] sau fizic la sediul din Strada Ernest Juvara nr.3-5, Bucuresti, Sector 6.

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email şi invitate la interviul care va avea loc în data de 28.02.2023, începând cu ora 10:00 documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

Relații suplimentare la email: [email protected].

[Descarcă] Anexa-1-Cerere-incriere-concurs

[Descarcă] Anexa-2-Curriculum-vitae

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =