Back

Anunț angajare Consultant în management – Cod COR 242101

Asociația Măgurele Science Park organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Consultant în management – Cod COR 242101

Data lansare anunt: 21.11.2022

Atribuții ale postului ofertat:

 • Prospectează piața în vederea identificării potențialilor parteneri de colaborare din ecosistemul de cercetare – dezvoltare – inovare;
 • Se documentează permanent în domeniul afacerilor / managementului / programelor de finanțare și identifică surse de finanțare în domeniul de interes al asociației;
 • Planifica activitatile proiectelor in derulare;
 • Coordoneaza si monitorizeaza activitatile echipei de proiect în perioada de implementare a proiectelor;
 • Organizează și participă la diverse evenimente (dezbateri, instruire, promovare, conectarea stakeholderilor);
 • Promovează serviciile furnizate de asociație, conform planului de acțiune și obiectivelor stabilite și asumate.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată

Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Experiență în managementul proiectelor (minim 5 ani, constituie avantaj experiență în mediul non-guvernamental, în domeniul educațional, al cercetării, inovării);
 • Experiență ca formator (constituie avantaj);
 • Experiență în organizarea de evenimente (format fizic și online).

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză nivel avansat.

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): Programul este de 8 ore/zi.

Activitatea se va desfasura la sediul din Strada Ernest Juvara nr.3-5, Bucuresti, Sector 6.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
 2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 28.11.2022, ora 16.30, la adresa de email [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email şi invitate la interviul care va avea loc în data de 05.12.2022, începând cu ora 10:00 documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

Relații suplimentare la email: [email protected].

[Descarcă] Anexa-1-Cerere-incriere-concurs

[Descarcă] Anexa-2-Curriculum-vitae

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × 1 =