Back

Anunț angajare Expert Informații pentru Afaceri

Asociația „Măgurele Science Park”, cu sediul în Orașul Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 409, et.1, Grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Expert Informații pentru Afaceri   – COD COR 242217

NOTĂ: Activitatea se va desfășura în Bucuresti la adresa: Strada Doctor Ernest Juvara nr.3-5, Sector 6.

Atribuții ale postului ofertat:

 • Prospectează piața în vederea identificării potențialilor parteneri de colaborare din ecosistemul de cercetare – dezvoltare – inovare;
 • Identifică si prioritizează nevoile partenerilor de colaborare din comunitatea AMSP;
 • Elaborează, dezvoltă initiațive comune în vederea conectării actorilor din comunitate;
 • Identifică și dezvolta oportunitatile de piata pentru produsele si serviciile partenerilor comunitatii MSP;
 • Organizează și participă la diverse evenimente (dezbateri, instruire, promovare, conectarea stakeholderilor).

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată:

 • Experiență în activități și inițiative (proiecte, programe) derulate cu și pentru membrii ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
 • Cunoașterea și activități derulare în cadrul ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Culegere și analiză date; experiență în utilizarea tehnologiilor informaționale (PC, Internet, Web);
 • Experiență în identificarea nevoilor și/sau expertizei actorilor ecosistemului CDI în scopul promovării;
 • Experiență în culegerea și procesarea datelor de la membri;
 • Experiență în organizarea de evenimente/workshop, sesiuni;
 • Experiență derulării activităților în cadrul organziațiilor non-guvernamentale.

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză (nivel avansat).

Program de lucru pe poziția ofertată (ore): –

Locul de desfășurare a activității: București

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1.Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2.Copie act de identitate;

3.Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4.Copie acte care atestă nivelul studiilor, experiența, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5.Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise pe adresa de e-mail: [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin e-mail şi invitate la interviu.

Relații suplimentare la e-mail: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

16 − eight =