Back

Anunț angajare Expert Dezvoltare Durabilă

Asociația „Măgurele Science Park”, cu sediul în Orașul Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 409, et.1, Grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Expert Dezvoltare Durabilă– COD COR 242232

Atribuții ale postului ofertat:

  • Efectuează cercetare de piață în vederea identificării politicilor publice din zona de sustenabilitate și digitalizare la nivel national și local.
  • Identifică initiative locale conduse de stakeholderi locali (autoritati publice, actori privati) pentru identificarea celor mai potriviti în vederea includerii acestora in dezvoltarea Local Green Deal
  • Evaluează structurile interne la nivel de Consiliu Judetean Ilfov privind integrarea principiilor de green deal de catre autoritati și propune o structură de guvernanță mai cuprinzătoare și rețea care ar putea fi utilizată pentru implementarea Local Green Deal.
  • Comunică cu echipa MSP și participă la evenimentele organizate în cadrul MSP.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studiile post-universitare.

Experiența profesională specifică solicitată:

  • Experiență în activități și inițiative (proiecte, programe) derulate cu și pentru membrii ecosistemului de sustenabilitate
  • Culegere și analiză date; experiență în utilizarea tehnologiilor informaționale (PC, Internet, Web);
  • Experiență în identificarea nevoilor și/sau expertizei actorilor ecosistemului de sustenabilitate;
  • Experiență de cel puțin 5 ani într-o poziție de management de sustenabilitate ;
  • Experiență de cercetare dovedită prin studii postuniversitare.
  • Experiență în organizarea de evenimente/workshop, sesiuni;

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză (nivel avansat).

Program de lucru pe poziția ofertată (ore): Programul este de 4 ore/zi.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1.Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2.Copie act de identitate;

3.Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4.Copie acte care atestă nivelul studiilor, experiența, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5.Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 29.06.2022 ora 16:30, la adresa de e-mail [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin e-mail şi invitate la interviu.

Relații suplimentare la e-mail: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 − eleven =