Back

Anunț angajare expert marketing și comunicare

Asociația Măgurele Science Park, cu sediul în Orașul Măgurele, strada Atomiștilor nr. 409, et.1, grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea postului vacant de:

Expert Marketing și Comunicare – Cod COR 243201

Atribuții ale postului ofertat:

 • Gestionează instrumentele de promovare ale asociatiei pe canalele social media;
 • Implementeaza si imbunatateste strategia de marketing asociatiei;
 • Promoveaza activitatile si rezultatele asociatiei si ale comunitatii MSP prin instrumente de lucru proprii(newsletter, revista, articole, comunicate, etc);
 • Dezvolta si monitorizeaza mesaje si informatii in media privind activitatea asociatiei;
 • Dezvolta retelele de promovare ale asociatiei;
 • Se ocupa de postarile evenimentelor de promovare ale asociatiei.
 • Dezvolta si aplica realizarea grafica si design-ul de prezentare pentru diverse materiale promotionale de la diverse evenimente.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată:

 • Experienta in domeniu de minim 10 ani;
 • Excelente abilitati de comunicare (scris si verbal);
 • Capacitatea de a lucru sub presiune si de a respecta termenele propuse;
 • Cunoștințe în materie de calculatoare, cu abilitati de comunicare e-mail, MS Office și instrumente/programe conexe pentru afaceri și comunicare;
 • Experiență de scriere a conținutului pentru toate platformele media;
 • Mentalitate strategică și creativă;
 • Atentie minutioasa la detalii.

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză scris / vorbit nivel avansat

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): Programul este de 8 ore/zi.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 15.02.2021, ora 16.30, la adresa de email [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email şi invitate la interviul care va avea loc în data de 18.02.2021, începând cu ora 10:00.

Relații suplimentare la email: [email protected].

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

thirteen + nine =