Back

Anunț angajare – Mentor – COD COR 235902

Asociația „Măgurele Science Park”, cu sediul în Orașul Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 409, et.1, Grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Mentor   – COD COR 235902

NOTĂ: Activitatea se va desfășura în Bucuresti la adresa: Strada Doctor Ernest Juvara nr.3-5, Sector 6.

Atribuții ale postului ofertat:

Contribuie la activitățile specifice proiectului „SME4GREEN” și va asigura:

 • Organizarea unui program de mentorat cu tema „Managementul Inovării”
 • Organizarea și susținerea sesiunilor 1 la 1 cu participantii din programul de mentorat
 • Asigură pregătirea profesională a participanților selectați să participle în programul de mentorat
 • Participarea la activitățile de monitorizare și raportare ale proiectului
 • Furnizează informațiile solicitate de managerul de proiect pentru raportările tehnico-financiare
 • Răspunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele întocmite și de transmiterea cu celeritate a informațiilor solicitate
 • Menține contactul cu membrii echipei de proiect
 • Asigură încadrarea în termenele prevăzute în planificarea activităţilor proiectului
 • Întocmeşte raportul de activitate lunar privind acțiunile desfăşurate în cadrul proiectului
 • Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența profesională specifică solicitată:

 • experiență în mentorat minim 3 ani
 • experiență în coordonare de proiecte la nivel internațional
 • experiență în organizare de evenimente cu participare internațională minim 3 ani

Limbi străine cunoscute/solicitate:

Limba engleză (nivel avansat).

Program de lucru pe poziția ofertată (ore): –

Locul de desfășurare a activității: București

Tipul documentelor solicitate pentru angajare:

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1.Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2.Copie act de identitate;

3.Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4.Copie acte care atestă nivelul studiilor, experiența, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5.Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus, poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de e-mail: [email protected].

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin e-mail şi invitate la interviu.

Relații suplimentare la e-mail: [email protected].

[DescarcăAnexa-1-Cerere-incriere-concurs

[DescarcăAnexa-2-Curriculum-vitae

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sixteen − 7 =