Back

Anunț angajare – Responsabil proces (educațional)

Asociația Măgurele Science Park organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcției vacante de:

Responsabil proces (educational)

Atribuții ale postului ofertat:

  • Propune, implementeaza si monitorizeaza măsurile/acțiunile intreprinse de catre asociatie in general, pe pilon educational (Ora de stiut, Concurs de modelare si printare 3D, webinarii educationale), in special;
  • Îndeplineste obiectivele stabilite si asumate, conform planului de actiune anual al asociatiei, in general, si ale HUB-ului educational;
  • Atrage in comunitatea MSP actori din mediul educational;
  • Organizează și participă la diverse evenimente (dezbateri, instruire, promovare, conectarea stakeholderilor);
  • Promovează serviciile furnizate de asociație, conform planului de acțiune și obiectivelor stabilite și asumate.

Profilul celui pe care il cautam:

– colaborativ;

– spirit imaginativ si creativ;

– entuziast si cu energie de proiecte noi si inovative;

– sa conlucreze sinergic;

– adaptabil si flexibil;

– sa creeze punti intre necesitatile, obiectivele, misiunea si valorile MSP si partenerii sai

– sa adune fapte, sa inteleaga situatia, legile si precedentele inainte de a propune recomandari si sa discute cu echipa rezultate previzibile;

– sa contribuie la planul de actiune ale proiectelor alaturi de echipa.

Educație solicitată/nivel de studii solicitate:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Experiență în organizarea de programe/initiative/ concursuri/tabere dedicate tinerilor la nivel national si/sau international, din sfera educationala;
  • Experiență în culegerea și procesarea datelor de la membri;
  • Experiență în organizarea de evenimente/ workshop-uri/ sesiuni (format fizic și online).

Limbi străine cunoscute/solicitate: engleza

Program de lucru pe pozitia ofertata (ore): full time

Activitatea se va desfasura la sediul din Bulevardul Doina Cornea 2F, Bucuresti.

Tipul documentelor solicitate pentru angajare

Dosarul candidatului este obligatoriu să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;

2. Copie act de identitate;

3. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2;

4. Copie acte care atestă nivelul studiilor, îndeplinirea condițiilor specifice, vechimea în muncă;

5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data interviului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

Neprezentarea oricăruia dintre documentele solicitate mai sus poate atrage respingerea participării la interviu.

Documentele solicitate vor fi transmise la adresa de email [email protected].

[DescarcăAnexa-1-Cerere-incriere-concurs

[DescarcăAnexa-2-Curriculum-vitae

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 − 12 =