Back

Centrul de Cercetari și Expertizări Ecometalurgice

Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice (ECOMET UPB) a fost fondat in 2001 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

Obiectul de activitate îl constituie cercetările multidisciplinare în domeniul materialelor avansate (materiale metalice, nanomateriale și aliaje speciale) și ingineriei mediului.

Servicii tehnologice:

Obținere, caracterizare și testare nanomateriale cu  aplicații in protectia mediului si industria alimentară.

 • Obținerea de materiale nanostructurate magnetice cu proprietăți absorbante și de schimb ionic pentru îndepărtarea unor ioni ai metalelor grele din ape;
 • Obținerea de materiale nanostructurate fotocatalitice utilizate pentru degradarea poluanților organici persistenți; obținerea de materiale nanostructurate metalice cu proprietăți antioxidante și antimicrobiene integrate în matrici polimerice biodegradabile cu aplicații în domeniul alimentar în vederea prelungirii duratei de viață a alimentelor și în domeniul medical pentru eliminarea riscurilor apariției de infecții;
 • Funcționalizarea materialelor nanostructurate în vederea îmbunătățirii unor proprietăți; valorificarea potențialului unor deșeuri industriale pentru utilizarea lor ca sursă de materie primă în obținerea de materiale cu valoare adaugată; caracterizări și investigații avansate în vederea stabilirii parametrilor de performanță ai materialelor proiectate;
 • Dezvoltarea de materiale nanofibroase (electrospinning) cu aplicații în domeniul protecției mediului, medical, ambalaje alimentare.

Obținere, caracterizare și testare superaliaje. Expertize mecano-metalurgice

 • Elaborare superaliaje cu baza Ni sau Ti pentru aplicații speciale; caracterizări și investigații structurale avansate; analize, teste și investigații pentru evaluarea stării tehnice a echipamentelor industriale (prescripții ISCIR);
 • Evaluarea duratei de viață în condiții de siguranță a echipamentelor industriale; diagnosticare și expertiză tehnică; analiza tehnică post-avarie;
 • Expertiză structurală și investigarea materialelor metalice prin microscopie optică și electronică de baleiaj;
 • Analiza chimică a materialelor feroase și neferoase metalice prin spectrometrie de emisie optică și de raze X;
 • Analiza de fază calitativă și cantitativă prin difracție cu raze X; analiză structurală non-distructivă prin replici metalografice;
 • Analize nedistructive cu ultrasunetele (US), lichide penetrante și pulberi magnetice; teste de rezistență la coroziune; expertizare obiecte de artă.

Domenii de aplicabilitate:

 1. Mediu: Epurarea apelor uzate contaminate cu metale grele si poluanți organici persistenți; sisteme de filtrare ape;
 2. Domeniul alimentar;
 3. Domeniul medical: dispozitive medicale
 4. Industria energetică;
 5. Industria metalurgică;
 6.  Industria chimică;

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 2 =