Back

Innovation Bridge #2 – Public debate for the creation of bridges connecting the Bucharest-Ilfov Region and the Center within the CONNECT project – Local public development through innovation and connecting interested parties

În data de 27 aprilie 2023, Asociația ”Măgurele Science Park” a organizat în cadrul proiectului ”CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate”, cel de-al doilea eveniment de tip Innovation Bridge, conform Subactivității A4.3 – Organizarea de dezbateri publice pentru crearea de punți de legătură și schimb de bune practici în dezvoltarea locală prin inovare, la care au luat parte aproximativ 60 de participanți, pe toate platformele de difuzare. 

Acest tip de eveniment aduce la aceeași masă actori din ecosistemul de inovare din două regiuni diferite pentru a ne împărtăși din experiența lor în ceea ce privește colaborarea eficientă cu alți stakeholderi local. 

Inputul colectat de la invitați va contribui la elaborarea unui Blue Paper, realizat în colaborare cu membri ai comunității #MSP.

La cea de-a doua ediție, am avut invițati din regiunile București-Ilfov și Centru: Liviu Râncioagă – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Elena Unciuleanu – fondatoare Reporter Center, Florin Pop – profesor universitar @ UPB & cercetator stiintific @ ICI, Irina Toma – consultant @ Iceberg+ & coordonator FIT EDIH, Besenyei Sarolta – director @ Icecubcenter, Codruța Togan – manager public @ CJ Mures, Ioan Levitchi – Director politici regionale @ ADR Centru, Bogdan Livezeanu – Consilier @ CJ Ilfov. 

Prezentările din cadrul evenimentului au avut ca obiectiv expunerea modalităților de colaborare între actori diferiți din comunitate și modele de bune practici de proiecte implementate în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării sociale: 

 • Liviu Râncioagă – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov – Cu o experienţă de peste 12 ani în analiza politicilor Uniunii Europene, în special a celei de coeziune economică, socială şi teritorială, Liviu Râncioagă este coordonatorul Reţelei comunicatorilor Regio București-Ilfov, ce reuneşte reprezentanţi ai instituţiilor centrale, regionale, locale, mediului de afaceri, nonguvernamentale şi academice. In cadrul evenimentului, Liviu ne-a împărtășit despre experienţa ADRBI în consultarea actorilor pentru elaborarea Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027.
 • Elena Unciuleanu – fondatoare Reporter Center – parte din secțiunea share your story – oferă soluții regtech pentru instituțiile financiare și pentru companii. ”RegTech vine de la Regulatory Technology, pe scurt ce facem noi este să automatizăm legislația”. 
 • Florin Pop – profesor universitar @ UPB & cercetator stiintific @ ICI – a prezentat proiectul NetZeRoCities – Centrul Național de Competență și soluții pentru dezvoltarea orașelor inteligente și neutre climatic, proiect ce definește condițiile operaționale, financiare și legale pentru crearea ”Centrului de Competență Națională pentru Orașe Inteligente Neutre Climatic”.  Proiectul este un exemplu de succes ce subliniază  puterea colaborării între diferiți actori pentru  îndeplinirea unui obiectiv comun: orașe neutre climatic.
 • Irina Toma – consultant @ Iceberg+ & coordonator FIT EDIH – Furure of Innovation Technology, pentru că îmbrățișăm tehnologia ca pe un vehicul pentru a ajunge la viitorul pe care ni-l dorim – pentru noi, pentru organizațiile noastre și pentru regiunea Centru. Centrul de inovare face parte din Euro Digital Innovation Hub – Rețeaua Europeană a Centrelor de Inovare Digitală finanțată prin programul Europa Digitala, pentru a susține digitalizarea regiunilor din Europa. 
 • Codruta Togan – manager public @ CJ Mures – a evidențiat importanța parteneriatelor și colaborării dintre mediul privat, academic și administrația publică locală  în dezvoltarea județului Mureș:  ”Vizitele de lucru sunt un proces de schimb de experiență care rezultă în urma unor parteneriate cu mediul privat, cu universitățile și mediul administrativ. Într-o viziune de dezvoltare, putem ieși din cadrul legislativ și a proiectelor de infrastructură, care sunt parte din activitatea principală a Consiliului Județean, și gândi parteneriate și activități în comun – cum ar fi Strategia de Dezvoltare a Județului, unde am colaborat foarte mult atât cu zona privată, cât și cu zona civică”. 
 • Ioan Levitchi – Director politici regionale @ ADR Centru – a subliniat rolul finanțării în susținerea cercetării, inovării și tehnologiilor avansate, cu un buget de aproape 100 de milioane de euro: ”în calitate de finanțatori, am considerat că cel mai bun lucru pe care noi putem să-l aducem în această întâlnire este cel legat de finanțări”. 

Aceste dezbateri publice și evenimentele de acest gen au un rol important în dezvoltarea publică locală și în promovarea colaborării dintre administrația publică, mediul de afaceri, mediul de cercetare și societatea civilă. Ele facilitează crearea de conexiuni și potențiale colaborări, adună feedback relevant de la comunitate și prezintă modele de bune practici și dezvoltare de parteneriate între actorii locali.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați: 

Paula Bădinu, [email protected], 021.212.56.95. 

Obiectivul general al proiectului „CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate” îl reprezintă creșterea capacității Asociației Măgurele Science Park de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202”, COD SMIS +151440.

 • Valoarea totală a proiectului: 423.180,84 de lei
 • Valoarea cofinanțării UE: 331.773,79 de lei
 • Dată începerii proiectului: 23.06.2022
 • Dată finalizării proiectului: 22.08.2023
 • Cod MySmis/cod proiect: 960/151440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =