Back

HORIZON EUROPE – CONNECT

Acțiunile din cadrul CONNECT se axează pe construirea unor ecosisteme interconectate și favorabile incluziunii în întreaga Europă, bazându-se pe punctele forte existente ale ecosistemelor naționale, regionale și locale și atrăgând actori și teritorii noi, mai puțin reprezentate, pentru a stabili, a întreprinde și a atinge ambiții colective în direcția provocărilor în beneficiul societății, inclusiv tranzițiile ecologice, digitale și sociale.

OBIECTIVE:

  • Deschiderea dialogului și facilitarea acordului între statele membre, țările asociate și regiunile UE, în cooperare cu sectorul privat și cu actorii din domeniul cercetării și inovării, către ecosisteme de inovare mai dinamice, mai favorabile incluziunii, diverse din punctul de vedere al genului și conectate în jurul unor domenii promițătoare de interes comun și european;
  • Punerea în aplicare a unui plan de acțiuni comun pe termen lung care să încurajeze colaborarea și crearea de activități între părțile interesate ale ecosistemelor de inovare de la nivelul UE;

TIPURI DE ACTIVITĂȚI:

  • identificarea domeniilor și activităților de cooperare
  • îmbunătățirea eficienței și a performanței ecosistemelor de inovare din Europa, promovând interconectarea și extinderea acestora, abordând în același timp provocările UE
  • propunerile se pot concentra asupra unui domeniu tematic/tehnologic de interes comun *propunerile sunt încurajate să contribuie la una sau mai multe priorități și provocări ale UE, inclusiv la acțiunile climatice, ecologice și digitale, și ar trebui să acorde atenție obiectivelor privind egalitatea de gen;

ENTITĂȚI ELIGIBILE: Autorități naționale, regionale și/sau locale, firme, dar și actori din domeniul cercetării și inovării.

BUGET: 8 milioane EUR

FINANȚATOR: European Innovation Ecosystems Horizon Europe

TERMEN LIMITĂ: 26 octombrie 2021

Informații utile: aici

NOTĂ: Acțiunile European Innovation Ecosystems sunt grupate în trei destinații: CONNECT, SCALEUP și INNOVSMES. Apelurile sunt deschise acum. Cele 3 surse sunt disponibile prin Programul HORIZON EUROPE, avand ca scop crearea unor ecosisteme de inovare mai conectate și mai eficiente pentru a sprijini scalarea companiilor și a stimula inovația pentru a aborda provocările importante într-un mod responsabil.

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × two =