INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND

De la înființare (1977) și până în prezent, institutul a evoluat continuu, transformându-se dintr-un institut de cercetare dedicat proiectării instalațiilor și dezvoltării tehnologiilor de tratare a apelor uzate din industria chimică și petrochimică (ICPEAR – denumire anterioară) în un institut național de cercetare și dezvoltare cu abordare globală a tuturor aspectelor de mediu din domeniul ecologiei industriale, recunoscut la nivel național și cu o prezență din ce în ce mai activă în parteneriate internaționale.

ECOIND
Website