Back

Instalație cu simulator solar pentru studiul modelelor de colectoare solare termice

Entitate:

Universitatea “Politehnică” din București

Descriere:

Instalația a fost proiectată, realizată și instalată în Laboratorul de transfer de căldură din cadrul Departamentului de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice şi Frigorifice din Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.
Principalele cerințe impuse la proiectarea simulatorului solar au fost: iradierea medie a planului de testare (conform standardului EN 12975-2:2006 Thermal solar systems and components. Solar collectors. Test methods) să fie reglabilă în intervalul 400 … 1200 W/m2; neuniformitatea iradierii (conform standardului IEC 60904-9:2007, Photovoltaic Devices, Part 9: Solar Simulator Performance Requirements) să fie de max. 10% și dimensiunile ariei de testare să fie minimum 400×400 mm.
Pentru realizarea sursei de lumină, s-a adoptat soluția cu patru proiectoare cu lămpi de halogen și tub de lumină.

Analiza optică a sistemului a fost efectuată cu programul APEX (Breault Research Corporation Inc. USA). Rezultatele simulărilor au arătat că neuniformitatea iradierii scade odată cu distanța până la planul țintă (C) și cu creșterea numărului de proiectoare aprinse (fig. 1a). De asemenea, s-a constatat că între iradierea medie a planului de testare și puterea totală a proiectoarelor există o relație liniară (fig. 1b) care poate fi utilizată pentru calibrarea simulatorului solar.

Reperele și subansamblurile simulatorului solar au fost proiectate cu SolidWorks. Simulatorul solar este compus din (fig. 2): sursa de lumină (SL), tubul de lumină (TL), cadrul suport (CS) și planul țintă (PT). Puterea consumată de sursa de lumină este măsurată si afișată cu ajutorul unui traductor de putere SIRAX BT 5400. Pentru a regla nivelul de iradiere în planul țintă la valoarea dorită, se modifică tensiunea de alimentare a sursei de lumină cu ajutorul unui autotransformator reglabil HNS Metrel. Iradierea în planul țintă se măsoară cu ajutorul unui piranometru MS 60A.

Domenii de aplicabilitate:

  • energie solară
  • colectoare solare termice

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 + 6 =