Back

Orizont Europa – Cel mai ambițios program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare

Orizont Europa este un program-cadru nou menit să permită obținerea unui impact maxim în contextul caracterului în permanentă schimbare al cercetării și inovării, cu o arhitectură concepută pentru o mai bună coerență și performanță. Se propune folosirea unei structuri bazate pe trei piloni, fiecare pilon fiind interconectat cu ceilalți și completat cu activități de sprijinire, pentru a consolida Spațiul European al Cercetării. Primul pilon, „Știință deschisă”, va asigura continuitatea programului Orizont 2020 în ceea ce privește sprijinirea excelenței științifice, în cadrul unei abordări ascendente, pentru a consolida poziția de lider a UE în domeniul științei și dezvoltarea cunoștințelor și competențelor de înaltă calitate, prin intermediul Consiliului european pentru cercetare, al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și al infrastructurilor de cercetare. Principiile și practicile științei deschise vor fi integrate în ansamblul programului. Al doilea pilon, „Provocări globale și competitivitate industrială”, va continua să acopere provocările societale și tehnologiile industriale în cadrul unei abordări descendente, raportată la provocările și oportunitățile legate de politici și de competitivitate la nivelul UE și la nivel mondial. Aceste provocari globale sunt integrate în cinci clustere („Sănătate”, „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, „Dezvoltarea digitală și industria”, „Climă, energie și mobilitate” și „Alimente și resurse naturale”), aliniate la prioritățile de politică ale Uniunii și la cele mondiale (obiectivele de dezvoltare durabilă) și vor avea drept motor principal cooperarea și competitivitatea. Integrarea în clustere, fiecare având o serie de domenii de intervenție, este menită să stimuleze colaborarea interdisciplinară, multisectorială, politici adecvate și colaborare internațională, crescănd astfel impactul și valorificând potențialul de inovare ȋn zonele ştiințifice crossborder. Inovarea va fi sprijinită în cadrul întregului program,  dar cel de-al treilea pilon privind inovarea deschisă se va concentra în principal pe extinderea inovării revoluționare și creatoare de piețe prin instituirea unui Consiliu european pentru inovare, va sprijini dezvoltarea ecosistemelor de inovare europene și va continua să ofere sprijin Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Consiliul european pentru inovare va oferi un „ghișeu unic” pentru inovatori cu potențial ridicat.Activitățile vor fi definite în principal printr-o abordare ascendentă. Acest lucru ar trebui să simplifice și să raționalizeze în mod semnificativ sprijinul actual, precum și să elimine orice lacune care ar putea să existe între finanțarea prin granturi în alte părți ale programului Orizont Europa și instrumentele financiare ale InvestEU. De asemenea, se va acorda sprijin pentru colaborarea cu și între agențiile naționale și regionale pentru inovare, dar și oricărei alte entități publice sau private și generale sau sectoriale din sectorul european al inovării.

Cei trei piloni vor fi susținuți de activități pentru a consolida Spațiul European al Cercetării, și anume: partajarea excelenței pentru a exploata pe deplin potențialul în țările mai puțin performante în domeniul C&I, astfel încât acestea să atingă standardele de excelență ridicate ale Uniunii (de exemplu, prin formarea de echipe, programe de înfrățire, catedre SEC) și reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare, acoperind următoarea generație a mecanismului de sprijin al politicilor.

Această parte va include, de asemenea, acțiuni legate de: activități prospective; monitorizarea și evaluarea programului-cadru și diseminarea și exploatarea rezultatelor; modernizarea universităților europene; sprijinirea cooperării internaționale extinse; și știința, societatea și cetățenii.

Pentru a aduce acest nou program mai aproape de comunitatea ştiințificaă şi de afaceri din România, Asociația „Măgurele Science Park” ȋmpreună cu Ministerul Educației și Cercetării, organizează ȋn data de 3 martie 2020 evenimentul “Orizont Europa – Cel mai ambițios program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare

Agenda evenimentului cuprinde prezentări susținute de echipa Ministerului Educației și Cercetării – componenta de cercetare, dedicate elementelor de noutate din programul Orizont Europa: misiuni și parteneriate europene, Consiliul European al Inovării dar și ultimele informații despre regulile de participare din Orizont Europa, precum și despre măsurile destinate îmbunătățirii participării țărilor cu performanțe modeste în cercetare și inovare.

Evenimentul va avea loc la Universitatea ”Politehnica” București, Splaiul Independenței nr. 313, București, Sector 6, Sala Amfiteatru AN010 „Radu Voinea”.

Pentru detalii privind Agenda evenimentului și pentru înscriere accesati acest link.

1 comentariu

  • Buna ziua,
    As dori sa accesez link ul la care pot fi accesate prezentarile de la Sesiunea MSP Orizont Europa la care am participat in 03.03.2020. Un eveniment deosebit cu multe informatii utile pentru cercetatori.
    Multumesc.

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 − 6 =