Back

Quantum technologies for defence (Tehnologii cuantice pentru apărare)

Științele cuantice pot reprezenta o tehnologie disruptivă pentru o gamă largă de domenii, inclusiv pentru apărare.
În centrul acestei revoluții cuantice se află informația: achiziția (senzori cuantici, imagistică cuantică), transmiterea (comunicații cuantice) sau procesarea (calculul cuantic).
Pe termen lung, comunicațiile cuantice sau superioritatea digitală prin calculul cuantic sunt două exemple ale modului în care tehnologiile cuantice pot beneficia de aplicații de apărare.
Pe termen mai scurt, se preconizează că senzorii cuantici vor juca un rol major în oferirea unor avantaje fără precedent într-un context de apărare. Datorită fizicii cuantice, noii senzori sunt testați în laboratoare cu precizie care nu este realizabilă înainte.

SCOP: Acest apel își propune să impulsioneze efortul tehnologic curent, ținând seama de cerința specială a sectorului apărării.

OBIECTIVE:

Obiectivul general al apelului este de a promova competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a bazei tehnologice și industriale europene de apărare (EDTIB) în întreaga Uniune, care contribuie la autonomia strategică a Uniunii și la libertatea sa de acțiune, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între entitățile juridice din întreaga Uniune, în special IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și prin consolidarea și îmbunătățirea agilității atât a lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării, cât și a lanțurilor valorice, extinderea cooperării transfrontaliere între entitățile juridice și încurajarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață industrial al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI:

  • Activități care vizează sprijinirea și îmbunătățirea cunoștințelor, produselor și tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor disruptive pentru apărare, care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării;
  • Activități care vizează creșterea interoperabilității și rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul de date, pentru a stăpâni tehnologiile critice de apărare, pentru a consolida securitatea aprovizionării sau pentru a permite exploatarea eficientă a rezultatelor pentru produsele și tehnologiile din domeniul apărării;
  • Studii, cum ar fi studii de fezabilitate pentru a explora fezabilitatea produselor, tehnologiilor, proceselor, serviciilor și soluțiilor noi sau modernizate;
  • Proiectarea unui produs sau a unei tehnologii de apărare, corporale sau necorporale, precum și definirea specificațiilor tehnice pe baza cărora a fost elaborat un astfel de proiect, inclusiv orice teste parțiale de reducere a riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ.

BUGET TOTAL: 60 000 000 eur

FINANTATOR: European Commission / European Defence Fund

Planned opening date: 09 septembrie 2021

TERMEN LIMITĂ: 09 Decembrie 2021, 17:00:00 (Bruxelles)

Informații utile: aici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × one =