Back

Rezultatele activității de cercetare ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR)

Continuăm promovarea partenerilor din comunitatea de cercetare, așa cum ne-am propus, iar luna aceasta aducem în atenția dumneavoastră rezultatele activității de cercetare ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive (INCDMRR).

Câteva cuvinte despre INCDMRR

INCDMRR București este unul dintre leaderii români în domeniul furnizării de tehnologie, specializat în: minerit, geo-minerit, geo-mecanică, procesarea minereurilor, metalurgie extractivă, decontaminarea apelor reziduale, reabilitarea site-urilor și ingineria mediului, în domeniul resurselor radioactive.

Colaborând îndeaproape cu organizații din industrie și organizații de cercetare, INCDMRR oferă experiență în cercetare și dezvoltare, în efectuarea de teste pilot/în situ/de laborator, evaluarea stabilității structurilor miniere, tehnologii de procesare pentru metale radioactive, rare, prețioase și neferoase.

ISoluții ecologice de remediere a mediilor degradate în urma activităților uranifere prin aplicarea unor tehnologii alternative

Schema de flux tehnologic a procedurilor de decontamiare prin tehnologii alternative

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectului care au fost atinse prin derularea proiectului:

  • Baza date privind procedeele alternative, metodele și tehnicile de analiză și determinarea factorilor care conduc la degradarea mediilor contaminate;
  • Documentații privind caracterizarea arealelor miniere;
  • Schema  instalației de bioremediere;
  • Model experimental;
  • Procedeu de decontaminare;
  • Elaborarea procedurilor de decontaminare prin tehnologii alternative

Scurtă descriere

Pentru stabilirea unui procedeu de decontaminare adecvat pentru solurile prelevate din zona Baita plai si Nucet s-au realizat experimente atât la nivel de laborator pe solurile prelevate cât și experimente prin ridicare la scara pe două modele experimentale, utilizând seminte de gazon de regarnisire cu creștere rapidă și soluție de îngrășământ, s-au obtinut rezultate promițătoare în ceea ce privește îndepărtarea metalelor grele și radionuclizilor prin procedeele testate, iar în cazul unei probe, tratate prin însămânțare gazon și adăugare de pământ universal la nivel laborator, reducerea conținutului acesteia de uraniu U cu 50,39%, iar în cazul unui model experimental proiectat s-au obținut reducerea îm procente masice de 100% a uraniului și molibdenului și în cazul celorlalte elemente o reducere în procente masice cuprinse între 9% si 90%. În urma rezultelor obtinute în testarea celor două variante modele experimentale ridicate la scara se constată ca se poate stabili un procedeu de decontaminare a solurilor contaminate cu metale grele și radionuclizi pentrui terenuri mai vaste prin utilizarea gazonului de regarnisire cu creștere rapidă în condițiile unui aport adecvat de îngrășământ și de apa pentru irigare.

Domenii de aplicabilitateProtecţia mediului 
Protecţia vieţii şi a sănătăţii 
Închideri exploatări miniere cu metale grele și radioactive

II. Sistem integrat de monitorizare si bioremediere a zonelor contaminate cu metale grele si radionuclizi (imonbio)

În cadrul proiectului “Sistem integrat de monitorizare si bioremediere a zonelor contaminate cu metale grele si radionuclizi IMONBIO” finanțat de UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII (UEFISCDI), s-a realizat modelul demonstrator și s-a validat funționalitatea acestuia;

Acest proiect, IMONBIO, este realizat de un consortiu academic-industrial format din:
• Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti -INCDSB, coordonatorul proiectului, (CO)
• CPMED Laboratory SRL (P1)
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLRP RA (P2)
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – ICPMRR – București (P3)

În acest scop a fost construit un prototip de laborator pentru bioreactor, au fost testate condițiile specifice tehnologiei de bioremediere utilizând P. Aeruginosa tulpina ATCC 27853 și s-au validat ipotezele de lucru utilizând ca model bioremedierea unei soluții de Cu(II) de concentratie 100ppm. S-a demonstrat aplicabilitatea tehnologiei pe un domeniu mai larg de concentrații, cuprins intre 5 ppm si 286 ppm, eficienta procesului de bioremediere fiind foarte bună până la 180 ppm. A fost dezvoltată a treia unitate de senzori electrochimici, pe baza de film de bismut, pentru determinarea Zn(II) si au fost stabiliti parametrii optimi de lucru.

Scurtă descriere

Pentru stabilirea unui procedeu de decontaminare adecvat pentru solurile prelevate din zona Baita plai si Nucet s-au realizat experimente atât la nivel de laborator pe solurile prelevate cât și experimente prin ridicare la scara pe două modele experimentale, utilizând seminte de gazon de regarnisire cu creștere rapidă și soluție de îngrășământ, s-au obtinut rezultate promițătoare în ceea ce privește îndepărtarea metalelor grele și radionuclizilor prin procedeele testate, iar în cazul unei probe, tratate prin însămânțare gazon și adăugare de pământ universal la nivel laborator, reducerea conținutului acesteia de uraniu U cu 50,39%, iar în cazul unui model experimental proiectat s-au obținut reducerea îm procente masice de 100% a uraniului și molibdenului și în cazul celorlalte elemente o reducere în procente masice cuprinse între 9% si 90%. În urma rezultelor obtinute în testarea celor două variante modele experimentale ridicate la scara se constată ca se poate stabili un procedeu de decontaminare a solurilor contaminate cu metale grele și radionuclizi pentrui terenuri mai vaste prin utilizarea gazonului de regarnisire cu crestere rapidă în condițiile unui aport adecvat de îngrășământ și de apa pentru irigare

Domenii de aplicabilitateMonitorizare/bioremediere areale contaminate

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − 3 =